Selvitys kouluympäristössä koronavirukselle altistuneista: Oireisesta aikuisesta jatkotartuntoja, lieväoireisesta lapsesta ei

THL selvitti kahdessa helsinkiläisessä koulussa todetun koronatartunnan altistukset ja jatkotartunnat. Toisessa koulussa indeksitapaus oli lieväoireinen lapsi ja toisessa oireinen aikuinen. Indeksitapauksella tarkoitetaan tunnetun tartuntaketjun ensimmäistä tartunnan saanutta henkilöä.

Koulussa, jossa indeksitapaus oli aikuinen, tartuntoja todettiin 16 prosentilla altistuneista. Lisäksi tutkittiin koulualtistuksen jälkeen tartunnan saaneiden perheenjäsenet, ja heistä 42 prosenttia oli saanut tartunnan. Toisessa koulussa, jossa indeksitapaus oli lapsi, ei havaittu jatkotartuntoja. Tutkimuksessa testattiin koronatartunnalle altistuneita koululaisia ja koulujen henkilökuntaa altistustilanteiden jälkeen.

Kaikilta altistuneilta tutkittiin koronaviruksen vasta-aineet aikaisintaan kaksi viikkoa altistumisen jälkeen. Toisessa koulussa tutkittiin myös nenänielunäytteet PCR-testillä juuri ennen karanteenin päättymistä eli noin kaksi viikkoa altistumisesta. Toisessa koulussa näytteet kerättiin yli neljä viikkoa altistumisesta, eikä nenänielunäytteitä siksi kerätty.   ”Tässä tutkimuksessa kaksi kouluissa tapahtunutta altistustilannetta johti hyvin erilaiseen määrään tartuntoja. Tilanteet olivat keskenään erilaisia mm. indeksitapauksen iän ja oirekuvan sekä altistuksen keston osalta”, kuvailee THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

Koulussa tartunnan saaneiden perheitä edelleen tutkittaessa todettiin myös tartuntoja, mutta tartuntojen alkuperää ei pystytty varmuudella tunnistamaan, vaan ne saattoivat olla peräisin myös muualta kuin koulusta. Tähän viittasi muun muassa tutkittujen haastattelemalla selvitetty oireilun alkamisajankohta, joka ei sopinut koulussa tapahtuneeseen altistukseen.

Tulokset viittaavat siihen, että lieväoireinen lapsi ei aiheuttanut jatkotartuntoja, mikä sopii aiempaan käsitykseen lasten vähäisemmästä tartuttavuudesta, mutta ei toki poissulje tartunnan mahdollisuutta.

Tutkimus on lähetetty vertaisarvioitavaksi, ja se on julkaistu ennakkoon vertaisarvioimattomana medRxiv-palvelussa: Transmission of SARS-CoV-2 following exposure in school settings: experience from two Helsinki area exposure incidents (englanniksi)

Lähde: THL

Author: Tuula Pohjola