S-ryhmän hotellien työasut jalostuvat pilotissa uusiokuiduksi

Sokos Hotels -ketjun hotellit ja niiden yhteydessä toimivat ravintolat ovat aloittaneet työvaateyritys Touchpoint Oy:n kanssa yhteistyön käytettyjen työvaatteiden kierrätyksen pilotoinnista. Sen tavoitteena on kerätä käytöstä poistetut työvaatteet ja valmistaa niistä kierrätyskuitua, jota voidaan käyttää uusien tuotteiden raaka-aineena.

Paimiossa kesällä 2021 toimintansa aloittava Touchpointin tytäryhtiön Rester Oy:n uusi kierrätyslaitos on Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti käsittelevä laitos.

Touchpointin ja Sokos Hotels -ketjun poistotekstiilipilotissa on tarkoituksena tunnistaa kierrätykseen soveltuvat materiaalit ja luoda S-ryhmään uusia sisäisiä toimintamalleja, jotka mahdollistavat tekstiilien laajemman kierrätyksen myös muilla ryhmän toimialoilla. Keskeisenä toimijana pilottihankkeessa on ravintoloita ja hotelleja palveleva S-ryhmän tukkukauppa Meira Nova.

Touchpointille poistotekstiilien keräyksen ja kierrätyksen pilotointi S-ryhmän kanssa on merkittävä askel kohti tekstiilitoimialan laajempaa kiertotaloutta ja arvokkaiden materiaalien saamista uudelleen kiertoon. Resterin perustaminen on ollut yritykselle tärkeä strateginen hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa poistotekstiilien vastuullinen kierrättäminen kotimaassa ja lisätä näin kierrätettyjen tekstiilikuitujen saatavuutta ja käyttöä raaka-aineena. Touchpoint on sitoutunut vuodesta 2021 alkaen vastaanottamaan ja kierrättämään kaikki toimittamansa tekstiilit niiden elinkaaren päässä.

Lähde: SOK – Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 

Author: Saara Teirikko