Rajat ylittävän linja-autoliikenteen ja taksiliikenteen rajoitukset jatkuvat

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset jatkuvat myös rajat ylittävässä linja-auto- ja taksiliikenteessä, mikä henkilöliikenneluvan omaavien yritysten ja kuljettajien tulee ottaa huomioon. Rajoitukset ovat tulleet voimaan alun perin 19.3.2020 ja ne jatkuvat 25.8.2020 asti. Suomeen palaavat henkilöt niistä maista, joista rajaliikenteen rajoituksia ei ole purettu, ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokaudeksi maahan saapumisesta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaisliikenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on sallittua Suomen kansalaisilla, Suomessa asuvilla ja Suomessa muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla sekä Schengenin sisärajojen kautta työssä käyvillä. Lisäksi sallitaan henkilöliikenne rajoituksetta tiettyjen Schengenin sisärajojen* ja tiettyjen ulkorajojen** kautta. Näiden lisäksi sallitaan muussa EU- tai Schengen -valtiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta. Suomessa asuvien tulee välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Ulkomailla asuvat saavat poistua Suomesta.

Rajoitus ei koske kuljetusvälineiden miehistöä eikä kuljetusvälineitä.

Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vrk ajaksi maahan saapumisesta lukuun ottamatta matkustajia, jotka saapuvat maista, joista rajaliikenteen rajoitukset on purettu. Ohjeistus karanteenia vastaavista olosuhteista ei koske kuljetusvälineiden miehistöä heidän jatkaessaan työssään Suomen alueella.
Rajoitus koskee myös taksiliikennettä, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on säädetty Suomen ja toisen valtion välillä.

Liikenteenharjoittajaa, jolle on Suomen toimivaltaisen viranomaisen toimesta myönnetty taksiliikennelupa, henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reittilii-kennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, EU-kuljetuskirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.

Lähde: Traficom

Author: Kirsi Seppänen