Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut töitä ja opiskeluedellytyksiä yli kymmenelle tuhannelle nuorelle – menestyksekkäät toimintamallit saavat jatkoa ja laajentuvat

Vuonna 2016 startannut Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut neljän uuden toimintamallin myötä ratkaisuja maahanmuuttajataustaisten nuorten kohtaamiin rakenteellisiin ja konkreettisiin ongelmiin. Kaikki hankkeen toiminnot saavat jatkoa, vaikka itse hanke päättyykin vuoden 2020 lopussa. Viisivuotinen Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on Helsingin kaupungin ja Me-säätiön yhteistyö, jonka tavoitteena on tuoda ratkaisuja niihin rakenteellisiin ongelmiin, joiden johdosta maahanmuuttajataustaisista nuorista 24 % jää perusopetuksen jälkeen jatkokoulutuksen tai työelämän ulkopuolelle, kun vastaava luku kantasuomalaisilla nuorilla on 4 %.

Hankkeen neljä kärkeä ovat tuottaneet yhteiskunnallista hyvää

Job’d-mikrotyömalli on mahdollistanut ensimmäisiä työkokemuksia nuorille, jotka eivät muuten ole päässeet mukaan työelämään. Mallin puitteissa on luotu 62 000 tuntia uutta työtä ja työuran ensimmäisiä työkokemuksia yli 1200 nuorelle. Työt ovat koostuneet mm. ikäihmisten ja yksinhuoltajien auttamisesta. Job’d on huomioitu Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla sekä Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n Vuoden teko 2019 -palkinnolla.
Buddyschool-malli on opettamalla oppimisen vertaisopettamismalli, jossa heikommin koulussa pärjäävä oppilas opettaa nuorempia oppilaita ja oppii samalla itse. Malli on vähentänyt niiden oppilaiden määrää, jotka läpäisevät perusopinnot huonoilla arvosanoilla ja jäävät siksi jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Buddyschool toimii tällä hetkellä jo 39 helsinkiläisessä koulussa ja mukana toiminnassa on ollut yli 9300 lasta ja nuorta.
Vanhempien tukemisen malli tukee vanhempia, jotka eivät esimerkiksi tunne suomalaista koulutusjärjestelmää, tai joiden perheissä nuorella on päihde- tai mielenterveysongelma. Mallin kautta on koulutettu yli 300 lähettilästä toimimaan yhteisöjen sisällä 6 eri kielellä. Lähettiläät jakavat tietoa, poistavat huhupuheita ja ohjaavat palveluiden äärelle.
MakeSomeNoise -malli ratkaisee sitä ongelmaa, että usein maahanmuuttajataustaisten nuorten asioista puhutaan heidän ohitseen ja ilman että he ovat keskustelussa mukana. Malli on kouluttanut yli 20 nuorta puhujaa osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä kehittänyt kuuntelevan dialogin mallin. Nuoret ovat olleet puhumassa mm. Sitran ja Helsingin kaupungin tilaisuuksissa sekä ulkomailla mm. Engaged Cities -kilpailun finaalissa New Yorkissa sekä apulaispormestari Pia Pakarisen delegaatiossa Euro Cities -tapahtumassa Skotlannissa.

Hankkeen päättyessä kuluvan vuoden lopulla Buddsychool siirtyy osaksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa ja Job’d-toiminta puolestaan jatkuu osana nuorten työllisyyden tukemista Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluissa. Vanhempien tukeminen jatkuu järjestöissä ja useampi järjestö on jo saanut työlle rahoitusta. MakeSomeNoise laajentuu valtakunnalliseksi osana Oikeusministeriön vetämää EU-rahoitteista All in for Equality -hanketta.

Hanke on päässyt mm. vuonna 2018 finaaliin kansainvälisessä Engaged Cities -kilpailussa, jossa haettiin parasta ratkaisua kuntalaisten osallistamisesta yhteiskunnan kehittämiseen. Lisäksi hanke oli esillä Milanon triennaalissa vuonna 2019 osana Suomen Broken Nature -osastoa, esimerkkinä aineettomasta muotoilusta, jolla luodaan parempaa yhteiskuntaa. Hankkeen loppuseminaaria vietetään 29.10. klo 13–15 Suvilahden Tiivistämöllä.

Lähde: Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Author: Saara Teirikko