LUT-yliopiston MOOC-verkkokurssi käsittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja pyrkimystä hiilineutraaliin liikenteeseen

LUT-yliopistolla käynnistyy 3.8.2020 ensimmäinen MOOC (Massive Open Online Course)-kurssi Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport.

Kurssi soveltuu erityisesti lukiolaisille, mutta myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Maksuton kurssi järjestetään englanniksi ja se käsittelee ratkaisukeskeisesti pyrkimystä hiilineutraaliin liikenteeseen. Aihetta lähestytään kolmen teeman kautta:

• ilmastonmuutos
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
• energiajärjestelmät.

Hiilijalanjäljen korostamisen sijaan kurssilla tuodaan esille hiilikädenjälkiä, eli LUTissa kehitettyjä ratkaisuja hiilineutraalin liikenteen saavuttamiseksi. Opintosisältöjä kurssille on tuottanut 12 LUTin professoria kaikista kolmesta yliopiston akateemisesta yksiköstä. Kurssin sisällön rakentamiseen on osallistunut myös lukiolaisista koostuva testiryhmä.

”Ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa on tarjolla paljon, mutta kursseja, joissa teemoja käsitellään laajempana kokonaisuutena, on vielä harvassa. Halusimme tarjota meillä jo vuosia tehtyyn tutkimukseen pohjautuvan, konkreettisia ratkaisuja esittelevän kokonaisuuden”, sanoo LUTin koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström.

MOOC-kurssien perusidean mukaisesti kurssin voi suorittaa itsenäisesti haluamallaan aikataululla. Kurssi on laajuudeltaan kaksi opintopistettä, jotka saa luettua osaksi LUTin opintoja. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä. Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu LUTin MOOC-alustalla osoitteessa https://lut.fi/mooc.

Lähde: LUT

Author: Tuula Pohjola