Lausuntokierrokselta laaja tuki yritysvastuulainsäädännön valmistelulle

Yritysvastuulakia koskevasta selvityksestä järjestetty lausuntokierros päättyi eilen (30.9). Enemmistö kantansa kertoneista järjestöistä, yrityksistä ja muista yhteisöistä kannattaa kansallisen yritysvastuulain säätämistä.

Toteutuessaan ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki velvoittaisi yritykset tunnistamaan, välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. – Yritysten yhteiskuntavastuusta on käyty Suomessa viime viikkoina vilkasta keskustelua. Etenkin ihmisoikeusjärjestöt, palkansaajakeskusjärjestöt ja useat pk-yritykset kannustavat hallitusta etenemään kansallisen yritysvastuulain valmistelussa, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

Lausuntopalautteessa kaupan alan toimijoita edustava Kaupan liitto suhtautuu myönteisesti siihen, että yritysvastuulainsäädäntöön sisältyvä niin sanottu asianmukaisen huolellisuuden velvoite tulisi säännellyksi EU-tasolla. Myös Suomen Tekstiili ja Muoti katsoo, että vähintään EU-tasolla toteutettavat toimenpiteet yhdenmukaistaisivat toimintatapoja ja -periaatteita EU-alueella toimivien yritysten kesken.

Komission odotetaan antavan esityksensä EU-tasoisesta yritysvastuusääntelystä vuoden 2021 keväällä. Komission ilmoittamaa aikataulua pidetään kunnianhimoisena, eikä sen suunnitteleman sääntelyn tarkemmasta sisällöstä ole vielä varmuutta. – Suomessa tulee jatkaa työtä kansallisen yritysvastuulainsäädännön toteuttamiseksi. Kansallisen valmistelun jatkaminen erilaisten sidosryhmien välisellä vuoropuhelulla syöttää myös EU-tasolla tapahtuvaan valmisteluun, Finér toteaa.

Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää kirjauksen yritysvastuulain säätämisestä. Hallitusohjelmakirjaus oli seurausta yli 140 järjestön ja yrityksen yhteisestä yritysvastuulakia vaatineesta hallitusohjelmaneuvotteluihin päättyneestä #ykkösketjuun-kampanjasta. Kesäkuussa 2020 yli 60 yritystä ja järjestöä ilmaisi tukensa yritysvastuulaille ja otti yhdessä tarkemmin kantaa sen sisältöön.

Lähde: Finnwatch

Author: Saara Teirikko