LAB-ammattikorkeakoulun ensimmäinen tutkimustiimi edistää systeemistä muutosta kohti kiertotaloutta

Vappupäivänä tasan vuoden verran toiminnassa ollut Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi on LAB-ammattikorkeakoulun ensimmäinen tutkimustiimi. LAB-ammattikorkeakoulun tutkimustiimeillä vahvistetaan strategian mukaisesti eri osa-alueiden tutkimuksellista tekemistä. LABin ensimmäinen tutkimustiimi keskittyy erityisesti tekstiilien ja muovien tutkimukseen kohti kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Polymeerikemian tohtori, LABin johtava asiantuntija ja tekstiilien ja muovien materiaalikiertojen tutkimustiimin vetäjä Kirsti Cura listaa tiimin jäsenistä jopa viidellä olevan lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Lisäksi kaksi tiimiläistä on mukana LABin tohtorin tutkintoon tähtäävässä D-ohjelmassa.

Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi on saanut ensimmäisen vuoden aikana hyvin julkisuutta ja monia tiimiläisistä on jo useasti pyydetty puhujiksi valtakunnallisiin webinaareihin. Lisäksi tutkimustiimi on onnistunut saamaan rahoituksen monille muoviprojekteille. Yksi tiimin haastavimmista ja tärkeimmistä avauksista on ollut materiaalien tunnistusdatan analysointi, mutta ensimmäisen vuoden suurimpana onnistumisena Cura pitää kuitenkin tiimin yhteishengen rakentumista poikkeusoloissa.

Tulevan toisen toimintavuoden tavoitteena on muun muassa saada lisää kansainvälisiä projekteja, sillä kansainvälinen yhteistyö tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämpää myös kotimaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen saamisessa.

Tutkimustiimin asiantuntijoihin ja tekemiseen voi tutustua tarkemmin LABin verkkosivuilla.

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu 

Author: Saara Teirikko