Korona-aika muuttaa liikkumista pysyvästi – Telia ja Ramboll yhteistyöhön mobiiliverkkodatan hyödyntämisessä liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa

Korona-aikana tapahtunut liikkumiskäyttäytymisen muutos heijastuu erityisesti kaupunki- ja liikennesuunnitteluun, jonka tueksi tarvitaan kattavaa tietoa ihmisvirtojen muutoksesta. Telia ja Ramboll ovat sopineet mittavasta yhteistyöstä Telian Crowd Insights -palvelun käyttöön liittyen.

Telian paikkatietopalvelua on käytetty muun muassa viranomaisten päätöksenteon tukena, kun ihmisjoukkojen liikkeitä on analysoitu korona-aikana. Nyt Rambollin kanssa sovittu sopimus tähtää liikkumistiedon laajaan hyödyntämiseen julkisen hallinnon ja yritysten toteuttamissa liikenteen, kaupunkisuunnittelun ja matkailun kehittämisen hankkeissa. Telia ja Ramboll tekevät yhteistyötä entuudestaan esimerkiksi Tunnin juna -hankkeessa sekä matkailun aluekehityksen osalta. Aikaisemmin myös HSL on selvittänyt Telian liikkumistiedon ja Rambollin analyysien avulla, miten joukkoliikenteen käyttö muuttui Espoossa länsimetron käyttöönoton jälkeen.

”Liikkumiskäyttäytymisen muutoksen vaikutukset liikennesuunnitteluun, kaupunkien kehitykseen ja matkailuun ovat merkittävät ja monella tapaa pysyvät. Crowd Insights -palvelullamme pystymme yksityisyys edellä tuottamaan arvokasta tietoa väkijoukkojen liikkumisesta eri tarpeisiin. Koronakriisi on osoittanut nopean ja luotettavan datan tärkeyden tiedolla johtamisen tukena”, sanoo Telian analytiikkatoiminnan johtaja Tapio Levä. Yhteistyötä on tarkoitus laajentaa myös molempien yritysten toimintamaihin Pohjoismaissa.

Telian kehittämä anonymisoitu ja aggregoitu ihmisvirtojen liikkeitä kuvaava palvelu, Telia Crowd Insights, on käytössä myös muissa Pohjoismaissa ja Virossa. Yksittäisten ihmisten liikkeitä ei ole mahdollista seurata. Tiedot perustuvat siihen, miten päätelaitteet, kuten puhelimet yhdistyvät mobiiliverkkoon eri paikoissa.

Lähde: Telia 

Author: Saara Teirikko