Kiertotalous tehostuu: Biojätteestä tuotetaan happoja metallien talteenottoon – prosessissa syntyy myös lannoitetta

Jyväskylän yliopisto ja Luonnonvarakeskus aloittavat kiertotalouden kehityshankkeen, jossa jäte- ja sivuvirroista kehitetään uudella tavalla raaka-aineita. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Keski-Suomeen ja lisää myös Suomen teollisuuden raaka-aineiden omavaraisuutta. Kehitettävä menetelmä perustuu anaerobiseen käymisprosessiin ja hydrometallurgiaan.

Hankkeessa kehitetään menetelmä, jolla biojätteestä tuotetaan anaerobisen käymisprosessin avulla orgaanisia happoja. Näillä hapoilla voidaan irrottaa harvinaisia maametalleja elektroniikkajätteestä hydrometallurgisessa prosessissa. Sen lisäksi prosessissa tuotetaan biokaasua ja hyödynnetään mädätejäännös lannoitteena tai maanparannusaineena. Jäännökseen voidaan yhdistää myös voimalaitostuhkaa, josta saadaan lannoitekäyttöön soveltuvaa kierrätysraaka-ainetta.

Hankkeessa hyödynnetään anaerobista käymisprosessia tavalla, jolla biojätteestä tai muusta orgaanisesta sivuvirrasta voidaan biokaasun lisäksi tuottaa orgaanisia happoja. Konseptin eri vaiheista syntyy sivutuotteena myös vetyä, joka hyödynnetään muuttamalla se metaaniksi.

Luonnonvarakeskus ja Jyväskylän yliopisto pilotoivat kehitettävää kiertotalouden ekosysteemin konseptia suuremmassa mittakaavassa hankkeen loppupuolella.

Lähde: Jyväskylän yliopisto 

Author: Saara Teirikko