Kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä arviodaan sananvapauden tilaa maailmassa ja muistetaan sananvapauden vuoksi työssään menehtyneitä journalisteja

3. toukokuuta 1991 Namibian Windhoekissa hyväksyttiin niin sanottu Windhoekin julistus. Julistus puolusti itsenäistä ja moniarvoista lehdistöä, jonka arvo todettiin merkittäväksi Afrikan levottoman 1980-luvun jälkimainingeissa ja juuri kylmän sodan päättymisen jälkeen. Kaksi vuotta myöhemmin tuo samainen päivä, 3. toukokuuta, julistettiin Unescon aloitteesta myös YK:n yleiskokouksessa lehdistönvapautta kunnioittavaksi teemapäiväksi.

Tänä päivänä on erinomainen tilaisuus arvioida kansainvälistä lehdistönvapautta ja kunnioittaa niiden journalistien muistoa, jotka ovat menettäneet henkensä työtään tehdessä sekä nousta puolustamaan mediaa hyökkäyksiltä sen itsenäisyyttä vastaan omalla äänellään. Sosiaalisen median aikakautena sananvapaus on ihmisoikeutena yhä ajankohtaisempi ja läheisempi kysymys monelle meistä.

Lähde: Suomen YK-liitto 

Author: Saara Teirikko