Erityispuhtaiden sisätilojen käyttö voi voimistaa oireiluherkkyyttä – pitkittyneesti oireilevia tuettava monipuolisesti ja tietoon perustuen

Erityispuhtaiden tilojen käytölle ei ole lääketieteellisiä perusteita, eikä niitä tulisi käyttää ennen kuin niiden pitkäaikaisvaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin on selvitetty. Erityispuhtaiden tilojen käytön sijasta tulisi ennaltaehkäisevästi ja monipuolisesti tukea sisäympäristöissä oireilevia. Tämä selviää Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman terveydenhuollon asiantuntijaryhmän kannanotosta. Kannanotto ei käsitellyt tilanteita, joissa rakennuksen kaikki käyttäjät, oireistaan riippumatta, siirtyvät väliaikaisesti muihin tiloihin, esimerkiksi rakennuksen korjauksen ajaksi.

Tilanteessa, jossa rakennuksen sisäilmassa ei ole todettu oireita aiheuttavia tekijöitä, siirto erityispuhtaisiin tiloihin voi pahentaa oireilevan tilannetta. Toimi vahvistaa käsitystä, että oireilun syynä olisi tuntemattomia sisäilmaan liittyviä tekijöitä, mikä voi johtaa pahenevaan välttämiskäyttäytymiseen ja toimintakyvyn laskuun. Kun erityisolosuhteita käytetään ratkaisuna, se johtaa usein oireilevan tai hänen perheensä fyysisen ja sosiaalisen elinpiirinsä kaventumiseen. Erityisesti lasten kohdalla tällä voi olla kauaskantoisia haitallisia seuraamuksia.

Siirrot erityispuhtaisiin tiloihin saattavat myös pahentaa muiden rakennuksen käyttäjien tai omaisten sisäilmaan liittyviä vaarakäsityksiä, huolta ja haittakokemuksia. Vaaran merkityksen korostaminen voi voimistaa ja ylläpitää toiminnallisia oireita ja lisätä ympäristöherkkyyden riskiä.

Pitkittyneet, toimintakykyä haittaavat oireet tulee selvittää terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja potilaalle tulee tehdä tarvittava hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Erityispuhtaiden tilojen käytön sijasta tulisi ennaltaehkäisevästi ja monipuolisesti tukea sisäympäristössä oireilevia. Monet keinot tukevat kaikkien rakennuksen käyttäjien toimintakykyä ja hyvinvointia.

Lue lisää keinoista täältä THL

Lähde. THL 

Author: Saara Teirikko