Ekologisten rakennusmateriaalien tehdasrakennus suunnitteilla Hyvinkäälle

Hyvinkään kaupungin kehittämisjaosto on päättänyt kokouksessaan 21.9.2020 tonttivarauksesta RETEX Panels Oy:lle Antinsaaren yritysalueelta. RETEX Panels Oy:lle on varattu noin 4,5 hehtaarin suuruinen tonttialue, jolle on tarkoitus rakentaa noin 16 000 m2 tehdasrakennus. Tehtaassa tullaan valmistamaan kierrätettävästä tekstiilijätteestä erilaisia ekologisia rakennusmateriaaleja. RETEX Panelsin tonttivaraus on voimassa 31.3.2021 asti. Varausaikana RETEX Panels Oy saattaa valmiiksi tehtaan rakentamiseen liittyvät suunnitelmat ja käynnistää tarvittavat lupaprosessit sekä käy loppuun neuvottelut rahoittajien ja strategisten kumppaneidensa kanssa. Suunnitelmien valmistuttua tehtaan rakentaminen on tarkoitus käynnistää nopealla aikataululla.

– Tavoitteenamme on käynnistää tehtaan toiminta vuoden 2021 loppuun mennessä. RETEX Panelsin visiona on, että ensimmäisen tehtaan käynnistyttyä kierrätämme 10 % Euroopan tekstiilijätteestä seuraavan viiden vuoden aikana ja kasvamme rakennusalan edelläkävijäksi. Haluamme kannustaa ihmisiä kierrätykseen ja uusiokäyttöön ja osoittaa uusia tapoja rakentaa ympäristöystävällisesti, kuvaa Allikas yhtiön pitkän aikavälin tavoitteita. – Olemme tarjoamassa markkinoille kolmea eri tekstiilijätteestä tuotettua innovatiivista, ympäristöystävällistä rakennusmateriaaliratkaisua. Kyseessä ovat perusrakennuspaneeli, komposiittipaneeli ja SIP-paneeli, jotka tuotetaan 100 % kierrätetystä materiaalista.

Tuotekehitysyhteistyökumppaneina RETEX Oy:llä ovat muun muassa Henkel, KraussMaffei, Weima, Plixxent ja VTT. Kehitystyötä tukee lisäksi BusinessFinland. Rahoitusneuvotteluja käydään tällä hetkellä Euroopan investointipankin (EIB) ja Teollisuussijoituksen (Tesi) sekä muiden rahoitusinstituutioiden kanssa. Tehtaan sijaintipaikan etsimisessä ja muissa valmisteluissa RETEX Panels Oy:n kumppanina on ollut Helsinki Business Hub (HBH).

Hyvinkään Antinsaaren yritysalue sijaitsee keskustaajaman luoteispuolella 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta rajoittuen päärataan ja Pohjoiseen kehätiehen. Alueelta on hyvät yhteydet Helsinki -Tampere moottoritielle (VT 3). Toteutuessaan hanke luo merkittävän määrän uusia työpaikkoja. Alkuvaiheessa työpaikkoja olisi noin 60. Uusien työpaikkojen lisäksi kiertotalous, uudet innovatiiviset tuotteet sekä toiminnan ekologisuus ovat myös merkittäviä asioita kaupungin näkökulmasta, sillä kestävän kehityksen edistäminen on osa kaupungin strategiaa.

 

Lähde: Hyvinkään kaupunki ja RETEX Panels Oy

 

Author: Tuula Pohjola