Biosataman teknologialla Itämereen päätyvästä ruokajätteestä ja muovista saadaan hiilineutraalia kaukolämpöä

Helsinkiläinen startup-yritys Biosatama Oy valittiin Itämerihaasteen nopeisiin kokeiluihin keväällä 2020 selvittämään matkustaja-alusten ruokajätteen koostumusta.

Kokeilun hypoteesi oli, että ruokajätteen mukana on paitsi ravinteita, myös muovia, jonka päätyminen Itämereen voitaisiin estää. Ruokajätettä ja muovia voitaisiin hyödyntää hiilineutraalissa lämmöntuotannossa, mutta ensin oli selvitettävä mitä matkustajalaivojen jätejae pitää sisällään.

Kokeilussa varmistui, että ruokajätteessä todella on muovia. Näytteestä analysoitiin vain selvästi tunnistettava makromuovi, ja sitä löytyi 1 kilon näytteestä 0,2 grammaa. On todennäköistä, että ruokajätteessä on myös mikromuoveja, ja siten todellinen muovin suhteellinen määrä on suurempi. Muovia päätyy ruokajätteen sekaan esim. ruuan pakkausmateriaaleista Reittiliikenteen alukset hoitavat oman jätehuoltonsa jätehuoltoyhtiöiden kanssa, mutta kansainväliset risteilijät tekevät yhteistyötä suoraan satamien kanssa. Osa ruokajätteestä pumpataan kuitenkin merellä kansainvälisille vesialueille, siitä päätellen, että sitä jätetään satamiin verrattain vähän.

Vuonna 2021 astuu voimaan kaikkia matkustaja-aluksia koskeva käymäläjäteveden pumppaamiskielto Itämereen. Ruokajätteelle ei ole tulossa sääntelyä, eikä siinä mahdollisesti olevan muovin päätymistä mereen pystytä valvomaan. Biosatama kehittää teknologiaa, jolla matkustaja-alusten orgaanisesta jätteestä, kuten jätevedestä ja ruokajätteestä, tuotetaan hiilineutraalia energiaa. Yrityksen tavoitteena on rakentaa vuoden 2021 loppuun mennessä Helsingin Vuosaareen pilottilaitos, jossa käsitellään 20 000 tonnia jätettä vuodessa.

– Ruokajätteestä ja jätevesilietteestä syntyy ensin biokaasua. Ylijäänyt mädäte sekä 1. luokan sivutuotteeksi luettava ruokajäte käsitellään pyrolyysillä kaukolämmöksi ja biohiileksi. Tällaista ratkaisua on kaivattu paitsi Helsinkiin, mutta myös kaikkiin maailman satamiin, joissa on matkustajalaivaliikennettä, sanoo Biosataman perustaja, merikapteeni Mikko Heikkilä. Helsingin kaupunki kehittää omia toimintojaan ja vähentää kuormitustaan osana Itämerihaastetta ja Itämeri-toimenpideohjelmaa.

Lähde: Helsingin kaupunki

 

Author: Tuula Pohjola