Aalto-yliopisto – EU:n lisärahoitus tutkimukseen

EU myönsi UNITE!-hankkeelle kahden miljoonan euron lisärahoituksen Horisontti 2020 -puiteohjelman ”Science with and for Society” -haun perusteella Euroopan yliopistojen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukemiseksi.

Tällä lisärahoituksella tuetaan yhteisen, integroidun, pitkäaikaisen tutkimus- ja innovaatiostrategian kehittämistä UNITE!-hankkeelle, jonka tavoitteena on muuttaa eurooppalaista korkea-asteen koulutusta monitieteisen, monikulttuurisen ja monikielisen koulutuksen, tutkimuksen ja yrittäjyyden avulla. Aalto-yliopisto johtaa tutkimusta ja kehittää hankkeessa avoimen tieteen, innovaatioiden ja tutkimuksen käytänteitä.

Aallossa tutkimusta johtaa Professori Robin Gustafsson tuotantotalouden laitokselta. Lisärahoituksen avulla UNITE!-verkosto voi käsitellä eräitä nykyajan suuria yhteiskunnallisia haasteita niin, että vaikutus on suurempi kuin sen seitsemällä jäsenellä erikseen voisi olla.

Lähde: Aalto-yliopisto

Author: Tuula Pohjola