Yritysyhteistyöllä kehitetään opiskelijoiden pilvipalveluosaamista

Euroopan komission osarahoittama projekti Digital Innovation Hub for Cloud Based Services (DIHUB) käynnistyi vuonna 2019 Business College Helsingin, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Helsingin seudun kauppakamarin yhteistyönä. Business Collegen koordinoimassa hankkeessa eri puolille Eurooppaa on luotu viisi digitaalisiin palveluihin keskittyvää hubia. Opiskelijat ovat päässeet suunnittelemaan, kehittämään ja tuottamaan pilvipohjaisia palveluja yhdessä yritysten kanssa.

DIHUB-hankkeen aikana opiskelijat ovat yhdessä yritysten kanssa kehittäneet tekoälyyn pohjautuvia palveluja. Business Collegen opiskelijat ovat työskennelleet hankkeen aikana kolmen eri yrityksen pilvipalveluiden parissa. He ovat muun muassa kehittäneet hakukoneratkaisuja, suunnitelleet Microsoft 365 -palvelun käyttöönoton sekä integroineet verkkosivuille chatbotin.

Opiskelijat ovat kokeneet yhteistyön hyvin motivoivana ja palkitsevana. Projekteihin sitoutuessa oppiminen tapahtuu kuin itsestään. Hankkeen aikana opitut metataidot ovat tarpeen myös tulevaisuuden työelämässä.

Business Collegen lehtorin Otto Burmanin (2019) väitöskirjan mukaan positiivinen ilmapiiri ammatillisessa koulutuksessa koostuu mahdollisuudesta oppia uutta, oman työn johtamisesta sekä oppimisen ilosta. DIHUB-projektissa nämä kaikki osa-alueet toteutuvat. Hankkeen aikana opiskelijat työskentelivät pienissä tiimeissä SCRUM-metodin mukaisesti.

Hankkeessa mukana olleen opettajan Juha Vuorisen mukaan uuden tiimin ohjaukseen liittyy aina haasteita niin positiivisen ilmapiirin ylläpitämisen kuin myös jokaisen jäsenen osallistamisen kannalta. Vuorinen ohjasi yritysprojektia, jossa viiden opiskelijan ryhmä loi ravintola-alan yritykselle Microsoft 365 –palvelualustan. Opiskelijat suunnittelivat, määrittelivät sekä asensivat palvelualustan niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin yrityksen omia tarpeita. Hän iloitsee, että opiskelijat pystyivät jakamaan työmäärän keskenään. – Opiskelijoiden yhteistyön sujuvuus ylitti kaikki odotukseni, Vuorinen lisää.

Opettajien ja valmentajien mukaan on tärkeää, että yritysyhteistyöhön perustavassa opetuksessa otetaan huomioon yritysten tarpeet. Hankkeessa mukana ollut ravintola-alan yritys kertoo yhteistyön opiskelijoiden ja opettajien kanssa olleen sujuvaa. Opiskelijoiden luoma Microsoft 365 –palvelualusta mahdollistaa yrityksen sisäisten tiedostojen hallinnan, työnjaon sekä sisäisen viestinnän. Lisäksi opiskelijat järjestivät yritykselle yhden päivän kestävän koulutuksen palvelualustaan liittyen. – Osallistuisin samankaltaiseen projektiin uudestaan, kertoo ravintola-alan yrittäjä.

Pilvipohjaisten ratkaisujen hyödyntämisessä on vielä paljon tehtävää. Tiivis sidosryhmäyhteistyö on tarpeen nopeasti kehittyvällä alalla. DIHUB-projekti tarjoaa mahdollisuuksia niin opiskelijoille, opettajille kuin myös yrityksille. Opiskelijat pääsevät kehittämään käytännön taitojaan kun taas yrityksillä on mahdollisuus löytää innovatiivisia ratkaisuja päivittäisiin työprosesseihinsa. Lisäksi hanke edistää ammatillisten oppilaitosten, niin korkeakoulujen kuin myös toisen asteen, välistä yhteistyötä.

Kyseessä on siis win-win -tilanne sekä opiskelijoille, opettajille että yrityksille.

Lähde: Business College Helsinki 

Author: Saara Teirikko