Ympäristöpääkaupungin tapahtumatarjonta monipuolistuu – rahallista tukea 31 tapahtumalle

Ympäristöpääkaupunki myönsi projektitukea 31 Päijät-Hämeen alueella järjestettävälle tapahtumalle. Projektituen viidennellä hakukierroksella etsittiin vastuullisesti toteutettavia tapahtumia, jotka tukevat ympäristöpääkaupunkivuoden teemoja. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 200 912 euroa.

Tapahtumarahoitusta haki hakuajan loppuun mennessä yhteensä 129 tapahtumaa. Rahoitettujen 31 tapahtuman joukkoon valikoituivat ne, joiden panostus ja yhtymäkohdat teemavuoteen ovat selvät. Lisäksi rahoituskokonaisuudessa otettiin huomioon, että sen turvin pystytään toteuttamaan tapahtumia eri kohderyhmille. Tapahtumia järjestetään ympäri Päijät-Hämettä toukokuusta marraskuun loppuun saakka. – Rahoitettavat tapahtumat muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, josta toivottavasti pääsee nauttimaan mahdollisimman moni asukas. Mukana on niin luonto-, liikunta-, taide- ja kulttuuritapahtumia kuin yhteisöllisesti toteutettavia tapahtumia. Useat tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, kertoo tapahtumatuottaja Erika Poikolainen ympäristöpääkaupunkihankkeesta.

Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 toteutti syksyllä 2020 kyselyn, jonka tulokset kertoivat kuntalaisten toivovan ympäristöpääkaupunkivuodelta erityisesti mielenkiintoisia tapahtumia. Projektirahoituksella vastataan tähän kuntalaisten toiveeseen. Ympäristöpääkaupunki tahtoo rahoituksella tukea myös koronapandemian takia vaikeuksissa olevaa tapahtuma-alaa.

Ympäristöpääkaupunki on laatinut tapahtumille ympäristöoppaan ja järjestää kaikille avoimen vastuullisen tapahtumatuottamisen koulutuksen 19.5. Koulutuksella ja tapahtumarahoituksella halutaan luoda vastuullisen tapahtumatuottamisen kulttuuria Päijät-Hämeeseen.

Ympäristöpääkaupungin rahoittamat tapahtumat tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevien viranomaismääräysten ja koronaohjeistusten mukaisesti.

Tapahtumarahoitusta on myönnetty seuraaville hankkeille: Linkki Lahden kaupungin julkaisuun.

Lähde: Lahden Kaupunki 

 

Author: Saara Teirikko