Ympäristöpääkaupungilta rahoitusta paikallisille tapahtumille

Ympäristöpääkaupunki avaa maaliskuuksi tapahtumille omistetun projektirahoituskierroksen, jolla halutaan luoda Lahteen vastuullisen tapahtumatuottamisen kulttuuria. Tapahtumajärjestäjät voivat hakea rahoitusta 1.– 30.3.2021. Tukea voi hakea tapahtumalle, joka järjestetään marraskuun 2021 loppuun mennessä Päijät-Hämeen alueella. Tapahtumatukea myönnetään yksittäiselle tapahtumalle enintään 20 000 euroa. Tapahtumatuki voi kattaa korkeintaan 80 % tapahtuman kokonaiskustannuksista.

Rahoituksen ehtona on, että tapahtuma toteutetaan mahdollisimman vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Tapahtumalla tulee olla yhtymäkohta ympäristöpääkaupunkivuoteen ja sen tulee edistää vähintään yhtä ympäristöpääkaupungin tapahtumille asetettua tavoitetta. Tapahtumien tavoitteena on, että ne tuottavat iloa ja lisäävät paikallisten ihmisten hyvinvointia. Tapahtuma voi myös tuoda esille ympäristökysymyksiä tai toteuttaa, kehittää, testata ja tehdä näkyväksi ympäristöratkaisuja. – Ympäristöpääkaupunki on laatinut ympäristöoppaan tapahtumille ja järjestää vastuullisen tapahtumatuottamisen koulutuksen keväällä 2021. Haluamme nyt tukea tapahtumia, jotka ovat merkityksellisiä niin osallistujille kuin ympäristölle, Erika Poikolainen Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektista toteaa.

Tukea voi hakea rekisteröity yhdistys, yritys, yksityinen elinkeinon harjoittaja, oppilaitos sekä kuntaorganisaatio. Rahoitusta ei voi hakea suljetulle asiantuntijatapahtumalle. Päätökset rahoitettavista tapahtumista julkaistaan 3. toukokuuta 2021. Tapahtumahaun ohjeet löytyvät osoitteesta greenlahti.fi/tapahtumat.

Ympäristöpääkaupungin rahoittamat tapahtumat tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevien viranomaismääräysten ja koronaohjeistusten mukaisesti. Mikäli tapahtumaa ei koronapandemian vuoksi voida toteuttaa, tuki palautetaan ympäristöpääkaupunkiprojektille.

Lähde: Lahden kaupunki 

Author: Saara Teirikko