Yhteistyö kantaa hedelmää – uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy talkoilla kunnostetuissa kohteissa

Ympäristöjärjestö WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-yhteistyössä on neljän vuoden ajan kartoitettu ja avattu eri puolilta Suomea löytyviä vaelluskalojen nousuesteitä ja kunnostettu kutusoraikkoja.  Ensimmäisten vuosien kohteilta on jo saatu lupaavia tuloksia: uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy kalojen aiemmin saavuttamattomissa olleissa puroissa.

Kaikki Suomen vaelluskalat, kuten lohi ja taimen, ovat uhanalaisia, koska puromme ja jokemme ovat täynnä vaelluksen katkaisevia esteitä, kuten tierumpuja tai vanhoja myllypatoja. Vuosina 2017–2019 K-Kalapolut yhteistyössä kunnostetuissa puroissa on tehty sähkökoekalastuksia, joilla tutkitaan kalastossa tapahtuvia muutoksia. Yhteistyön ensimmäisten vuosien kohteilta on saatu lupaavia tuloksia.

Luumäen Vaalimaanjoelle rakennettiin vuonna 2017 kalojen nousuesteenä toimineeseen tierumpuun kalojen kulkua helpottava kynnys. Työ tuotti tulosta, sillä uhanalaiset taimenet ovat löytäneet tiensä joessa myös rummun yläpuolelle. Vuonna 2017 talkoiltiin Imatran Unterniskanjoella, jossa havaittiin jo toistamiseen luonnonpoikasia. Myös vuonna 2018 kunnostetulta kohteelta Heinäveden Jyrkylinjoelta löydettiin yksivuotiaita taimenenpoikasia.

WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-yhteistyön neljännen vuoden aikana järjestettiin koronatilanteen takia lähinnä vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostuksia yhdessä 14 K-kaupan, maanomistajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kymmenet vaelluskalojen ystävät kunnostivat kahdeksassa eri kohteessa yhteensä 66 kutupaikkaa, avasivat viisi nousuestettä ja vapauttivat 2,5 kilometriä kalojen saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja elinympäristöä.

Yhteensä K-Kalapolut-yhteistyön aikana on avattu vaelluskaloille yli 80 kilometriä uutta elin- ja kutuympäristöä, purettu 24 nousuestettä ja tehty lähes 300 kutusoraikkoa. Talkoita on järjestetty lähes 30 kohteessa ympäri Suomea. K-ryhmän ja WWF:n yhteistyö vaelluskalojen puolesta jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-yhteistyön neljäs vuosi 2020 lukuina:

  • Kahdeksat talkoot seitsemällä eri paikkakunnalla. K-ryhmä ja WWF olivat mukana kahdeksassa virtavesikunnostustyössä Haminassa, Jyväskylässä, Keuruulla, Turussa, Joutsassa, Perhossa ja Äänekoskella. Monissa kunnostuksissa keskeisessä roolissa olivat jo pitkään ansiokasta työtä tehneet paikalliset toimijat.
  • 5 nousuestettä. Kauden 2020 talkootöissä avattiin viisi vaelluskalojen nousuestettä.
  • 2,5 kilometriä uusia kutu- ja elinympäristöjä. Nousuesteiden avaaminen toi uhanalaisille vaelluskaloille 2,5 kilometriä uusia kutu- ja elinympäristöjä.
  • 66 kutupaikkaa. Syksyn kunnostustöissä keskityttiin erityisesti rakentamaan kutusoraikkoja jokiin ja puroihin, jotta kaloilla olisi paremmat olosuhteet kutemiseen.
  • 102 talkoolaista. Kuluneella K-Kalapolut-kaudella keskityttiin koronatilanteen vuoksi aiempaa pienimuotoisempiin virtavesikunnostuksiin yhdessä K-kauppiaiden, WWF:n, maanomistajien ja paikallisten toimijoiden kanssa.
  • 14 K-kauppiasta. Kaikissa kunnostuskohteissa mukana urakoi K-kauppiaita ja K-kauppojen henkilökuntaa.

 

Lähde: WWF Suomi

Author: Tiia Tuomisto