Vahvista omaa hyvinvointiasi oman työn tekemisen arjessasi – mukaanlukien poikkeusolot ja muutostilanteet. UUSI menetelmä oman hyvinvoinnin ja suorituskyvyn vahvistamiseen.

Huippusuoritusvalmentaja ja Suomen ensimmäinen Coaching-tohtori Eija Mäkirintala tarjoaa uuden menetelmän, jonka avulla voit luontevasti vahvistaa omaa hyvinvointiasi omassa arjessasi.

Lähestymistapa perustuu FT, MuM, valmentaja Eija Mäkirintalan Sibelius-Akatemiassa kehittämään ammatillista huippusuoritusta ja hyvinvointia yhdistävään valmennusmenetelmään. Tavoitteena on ottaa oma potentiaali, hyvinvointi ja osaaminen täysimääräisesti käyttöön. Tämä tieteelliselle pohjalle rakennettu menetelmä auttaa voimistamaan hyvinvointia ja ammatillista osaamista – mukaan lukien huippusuoritusta edellyttävät tilanteet.

Opit voidaan valmentaa virtuaalisesti (webinaareina). Valmennuksessa opimme uusien näkökulmien ja käytännön työkalujen avulla hyödyntämään vahvuuksiamme ja voimavarojamme meille ominaisella tavalla, ympäröivistä olosuhteista riippumatta.

Pyrimme löytämään vastauksia käytännön tasolla mm. seuraaviin kysymyksiin:

– Miten vaalimme omaa sisäistä motivaatiotamme?

– Miten opimme kuuntelemaan omaa jaksamistamme, palautumistamme ja hyvinvointiamme?

– Mitkä ovat oman hyvinvointimme rakennuspuut ja miten saamme ne tukemaan omaa työn tekemisen arkeamme?

– Miten otamme oman onnistumisen mallimme käyttöön vaivattomasti?

Lähestymistapa soveltuu myös esimerkiksi oman esiintymis- ja vaikuttamistaidon vahvistamiseen.

 

EIJA MÄKIRINTALA – Suomen ensimmäinen Coaching-tohtori,  MuM, FT (Käyttäytymistieteet), coach ja huippusuoritusvalmentaja

Eija on käyttäytymistieteen tohtori ja pitkän linjan huippusuoritusvalmentaja. Hän väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista kehittämästään uraauurtavasta huippusuoritus ja hyvinvointi -valmennuksesta (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19979). Hän valmentaa yksilöitä ja ryhmiä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, mukaan lukien Cambridgen yliopisto (Englanti). Eija on kirjoittanut valmennuskirjan Luova ote huippusuoritukseen– resonanssi ratkaisee (Talentum). Hän on myös kansainvälisesti ainutlaatuisen virtuaalisen 3D-innovaatio- ja yhteistyöympäristö Altogamen toinen pääkehittäjä. Taustaltaan Eija on kansainvälisesti konsertoiva ammattimuusikko.

Kysy lisää: [email protected]

Eijasta lisää tietoa: www.eijamakirintala.com

Lähde: Altogame

Author: Tuula Pohjola