Tuula Pohjolan hiilijalanjäljen laskentaa käsittelevän väitöskirjan julkaisusta tänään tasan 22 vuotta

Tuula Pohjolan hiilijalanjäljen laskentaa käsittelevä väitöskirja julkaistiin 11.6.1999 – tasan 22 vuotta sitten – silloisen TKK:n tuotantotalouden osastolla. Näihin vuosiin on mahtunut kymmeniä ja kymmeniä tilaisuuksia, koulutuksia ja luentoja kestävän kehityksen aihealueista sekä kestävän kehityksen tietopankin kehittäminen.

Nyt 2021 hiilijalanjälki ja hiilineutraalisuus ovat todella päivän agenda niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Joudumme tekemään EU-tasolla hankaliakin päätöksiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Samoin Suomessa ja jokainen meistä vielä henkilökohtaisesti.

Ennen hiilineutraalisuuteen tähtäävien päätösten tekemistä yritysten ja organisaatioiden tulisi selvittää oman toimintansa hiilijalanjälki eli aiheutetut CO2eqv -kuormitukset. Jos ei tiedetä organisaation tuottaman hiilidioksidiekvivalentin määrää, niin toimenpiteitä hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi on aika vaikea määrittää.

Laskenta pitää perustua faktoihin ja organisaatiosta kerättyyn tietoon, jotta voidaan määrittää toimet hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Sen lisäksi, että selvitetään organisaation kasvihuonekaasupäästöt eli hiilijalanjälki, niin samalla selviää usein organisaation toimintaan liittyviä kehityskohteita. Ja kun nämä kehitystoimet tehdään, niin useimmiten saavutetaan myös kustannustehokkuutta.

Ensimmäinen mallinnukseen perustuva hiilijalanjälki laskettiin 1997 pälkäneläiselle kuljetusliikkeelle Jaakko Pohjola Oy:lle https://www.jaakkopohjola.fi/ . Yksi viimeisimmistä laskennoista tehtiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle https://www.omnia.fi/tietoa-omniasta/kestava-tulevaisuus alkuvuodesta 2021.

 

 

Author: Saara Teirikko