Tukea Kanta-Hämeen yrityksille koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin

Kanta-Hämeen kiertotalousalan yritykset kaipaavat apua digitaalisten palveluiden kehittämiseen, kuljetusten optimointiin ja liiketoimintadatan hyödyntämiseen. Tähän tarpeeseen vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön ja HAMK Design Factoryn tänä syksynä käynnistämä VÄLKKY: Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä -hanke.
VÄLKKY-hankkeen tavoitteena on myös tukea Kanta-Hämeessä toimivien pk-yritysten toipumista COVID-19 aiheuttamasta taloudellisesta haasteesta kohdennetuilla ja yritysten todellisista tarpeista lähtevillä toimilla. Digitalisaatioon liittyvää osaamista ja -liiketoimintaa pk-yrityksissä kehitetään HAMKin, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyönä.

Yritykset pääsevät mukaan käytännön palvelukonseptoinnin työpajaan, jossa tuotetaan prototyyppejä esimerkiksi siitä, miten asiakkaille voidaan esittää tietoja tai kerätä niitä. Kuljetusten ja logistiikan optimointia käsitellään yritysten käytännön haasteiden näkökulmasta. Lisäksi asiantuntijoiden johdolla voidaan tehdä logistiikkatarkasteluja, simulaatioita ja mallinnuksia. Liiketoimintadatan hyödyntämistä tuetaan tiedolla johtamisen työpajoilla sekä datan analysoinnilla ja visualisoinnilla. Kiertotaloutta tuetaan myös Materiaalitori-palvelun pilotoinnilla yritysten välisissä yhteistyösuhteissa.

VÄLKKY-hanke jatkaa HAMKin toimintaa kiertotalousyritysten parissa. Vuosina 2018–2020 toteutetussa TULEVA-hankkeessa alan yrityksiä pyrittiin tukemaan tulevaisuuden ennakoinnin teemalla. Tuolloin yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa tulevaisuuden kehittämistarpeisiksi nousivat muun muassa verkkopalveluasioinnin kehittäminen, kuljetusjärjestelmän tekoälypohjainen optimointi, teknologiaselvitykset ja varastoinnin mallintaminen. Yritykset myös ilmaisivat kiinnostusta systemaattisen yhteistyön rakentamiseen HAMKin kanssa, ja sitä uudella VÄLKKY-hankkeella ollaankin rakentamassa. Toimenpiteitä toteutetaan syksystä 2021 kevääseen 2023. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Hämeen liitto ja se on osa Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Infotilaisuus 8.11.
Infotilaisuus hankkeen konkreettisesta yhteistyötarjonnasta järjestetään maanantaina 8.11.2021 klo 8.30–13.00 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet

Lähde: HAMK

Lisätietoja hankkeesta: VÄLKKY-hankkeen kotisivut

Author: Riikka Pasanen