Tredussa opiskelu alkaa väljennetysti

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa uudet opiskelijat aloittavat 5.8.2020 pääsääntöisesti klo 9. Opiskelijoiden tulee tarkistaa saamistaan ohjeista aika ja paikka.

Pääsääntöisesti opiskelu uusilla opiskelijoilla alkaa lähiopetuksena. Jatkavat opiskelijat palaavat oppilaitokseen porrastetusti, osa jatkaa etäopintoja ja osa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Jatkavista opiskelijoista osa palaa lähiopetukseen 6.8. alkaen. Lähiopetukseen palaamista on valmisteltu huolella, ja erilaisia varotoimia ja opasteita on lisätty. Opiskelijoille on lähetetty tarkempia ohjeita mm. postitse ja Wilman avulla.

Oleellista on jokaisen oma vastuullinen ja toiset huomioiva toiminta. Oppilaitokseen tullaan vain terveenä. Turvavälejä, hyvää hygieniaa ja Tredun yhteiset turvallisuusohjeita (Linkki) tulee jokaisen noudattaa. Erityisesti Tredun suurimmissa toimipisteissä elokuun opintojen aloitusta on suunniteltu siten, että opiskelijoilla ja henkilökunnalla olisi aiempaa väljempää ja turvallista. Koronatilanteen vuoksi opiskelijoille annetaan aiempaa tarkempia ohjeita mm. kokoontumiseen ja sisäänkäynteihin liittyen. Jokaisessa toimipisteessä on esimerkiksi mietittynä tila, missä kesken päivän oireilemaan alkanut henkilö voi odottaa kuljetusta kotiin.

Tredussa seurataan tilannetta ja on varauduttu tarvittaessa siirtymään etäopetukseen nopealla aikataululla. Opiskelijoille esimerkiksi on varauduttu lainaamaan mm. kannettavia tietokoneita. Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteet ovat kaikki erilaisia niin koulutuksen käytössä olevilta rakennuksiltaan kuin myös niissä järjestettävissä koulutusalojen osalta. Kullekin toimipisteelle on laadittu omat varautumissuunnitelmat kolmeen eri skenaarioon, jotka ovat perinteinen lähiopetus, hybridimalli ja etäopetus. Syksy alkaa hybridimallilla, jossa on sekä lähiopetusta että etäopetusta.

Turvallisuusasiat korostuvat lukukauden alussa. Opiskelijoita pyydetään pitämään turvavälit, huolehtimaan käsihygieniasta. Käsiä tulee pestä usein ja käsidesiä tulee käyttää. Ennen kaikkea ruokailussa on noudatettava annettuja aikoja. Oireilevien opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta on erilliset ohjeistukset, miten tulee toimia.

Santalahdentien toimipisteessä elokuun ajan lähiopetusta annetaan aamu- ja iltavuoroissa. Lisäksi on etä- ja verkko-opetusta. Aamuvuoro on 8–13, iltavuoro 14–20. Vuorojen välissä wc-tilat siivotaan. Opiskelijaryhmillä on käytössä nimetyt wc-tilat. Varotoimenpiteenä opiskelijat ohjataan pysymään koko päivän ajan rajatulla alueella ja liikkumaan sisään ja ulos erikseen sovituista sisäänkäynneistä, erityisesti isoissa toimipisteissä. Aluerajaukset koskevat myös opetus- ja ohjaushenkilökuntaa.

Toimipisteisiin palkataan osapäiväisiä avustajia, joiden tehtävänkuvaan kuuluu mm. käsien pesun ja desinfioinnin opastaminen ja valvonta, ohjaaminen ruokalan linjastoissa, desinfiointipullojen täyttö. Toimipisteissä noudatetaan ruokailuvuoroja aiempaa tarkemmin, jotta väljyys voidaan varmistaa. Käytävillä liikkumiset mm. ruokailuihin pyritään sovittamaan niin, että riittävät turvavälit säilyvät. Tredussa noudatetaan aluehallintoviraston linjausta, jonka mukaan ruokailun järjestäminen noutopöydästä on sallittua oppilaitoksien ruokaloissa, joiden asiakaskunta on rajoitettu.

Koronapandemian myötä Treduun on rakennettu uusia käsienpesu- ja desinfiointipaikkoja. Lisäksi on asennettu suojapleksejä mm. asiakaspalvelupisteisiin. Uusi ohjeistus on, että asiakaspalvelupisteissä saa asioida vain yksi henkilö kerrallaan. Digitaalisia palveluja kehitetään ja lisätään parhaillaan. Vuoropuhelua ateria- puhtauspalvelujen tuottajan kanssa on tiivistetty ja sovittu yhteisesti toimenpiteistä normaaliarjessa sekä koronatartunta/epäilytapauksissa. Tredussa seurataan aktiivisesti mm. THL:n, AVI:n ja Tampereen kaupungin ohjeistuksia aiheesta.

Tredussa on valmisteltu myös siirtymistä Tampereen kaupungin linjauksen mukaisesti hybridityöskentelyyn. Kaikki formaalit, erityisesti muun kuin opetushenkilöstön, kokoukset, pidetään jatkossa pääsääntöisesti etäkokouksina. On sovittu, että yksi kokoustunti on 50 min, lounastauko pääsääntöisesti klo 11.30–12.00, kokouskutsuihin aina Teams-kokouslinkit. Hyvinvointikeskus Tredun Helmen palvelut, Hotelli Helmi, opetuskahvilat ja -ravintolat pyritään avaamaan yleisölle elokuun aikana.

Lähde: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

 

Author: Tuula Pohjola