Tredu myöntää harkinnanvaraista erityisruokakorvausta etäopetuksen ajalta syyslukukaudella

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu myöntää harkinnanvaraista erityisruokakorvausta perustutkintoa opiskeleville ja Valma -opiskelijoille 3,50 €/pv. Korvausta voi anoa poikkeustilanteeseen liittyvältä etäopiskelun ajalta erityisestä syystä syyslukukaudella.

Ruokakorvaus erityisestä syystä ei koske ammattitutkintoa (at) tai erikoisammattitutkintoja (eat) opiskelevia. Ruokakorvaus on Tampereen kaupungin oma kädenojennus Tredun opiskelijoiden tueksi. Lainsäädäntö ei velvoita ateriakorvaukseen etäopintojen aikana.

Koulutussopimuksella työpaikoilla opiskelevat ovat oikeutettuja ateriaan/ ateriakorvaukseen normaalitilanteessakin, poikkeustilanne ei muuta tätä asiaa. Oppisopimusopiskelijat ovat määräaikaisessa työsuhteessa eli he eivät ole oikeutettuja ateriakorvaukseen normaalitilanteessakaan.

Lähde: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

Author: Tuula Pohjola