Terveisiä Järvenpäästä – Gold&Green Foodsin tehdas on nyt hiilineutraali

Paulig ja Gold&Green Foods ovat ottaneet askeleen eteenpäin matkallaan kohti vastuullisuustavoitteiden saavuttamista, sillä Gold&Green Foodsin Järvenpään tehtaalle on myönnetty rakennusten CarbonNeutral®-sertifikaatti. Tehdasrakennus on saanut CarbonNeutral®-sertifikaatin, jonka myöntää Natural Capital Partners maailman johtavan hiilineutraaliusohjelman The CarbonNeutral Protocolin mukaan.

Järvenpään tehdas siirtyi vuonna 2020 uusiutuvan tuulisähkön hankintaan, mikä vähensi tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 96 %. Jäljelle jäävät päästöt höyryn tuotannosta, kylmäainevuodoista ja syntyvästä jätteestä kompensoidaan rahoittamalla kolmansien osapuolten verifioimia metsänsuojelu- ja metsitysprojekteja Kolumbiassa, Indonesiassa ja Itä-Afrikassa.

Gold&Green Foods haluaa olla edelläkävijä ilmastotoimissa ja etsii aina tapoja toimia entistäkin paremmin, kun pelastettavana on maapallo tuleville sukupolville. Sertifioinnin lisäksi Gold&Green Foods jatkaa työtä toimintojen energiatehokkuuden parantamiseksi, tehtaan kierrätysasteen nostamiseksi sekä ruokahävikin pienentämiseksi jatkuvasti. Myös tapoja vähentää arvoketjun alkupään ilmastovaikutuksia etsitään yhdessä kumppaneiden ja toimittajien kanssa.

Paulig-konsernin kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet
Huhtikuussa 2020 Paulig julkisti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvan kunnianhimoisen vastuullisuusohjelmansa vuodelle 2030. Yhtiö on valinnut kolme painopistealuetta, joiden tavoitteet on määritelty alla.

1. Tuotteet ja palvelut, jotka edistävät ihmisten ja maapallon terveyttä sekä hyvinvointia: Vuoteen 2030 mennessä 70 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee tuotteista ja palveluista, jotka edistävät ihmisten ja maapallon terveyttä ja hyvinvointia.

2. Ilmastotoimet ja kiertotalous: Vuoteen 2030 mennessä Paulig vähentää oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjunsa päästöjä 50 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Pauligin tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymiä, ja ne vastaavat toimia, joita tarvitaan ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 1,5 °C:seen. Paulig on myös siirtynyt käyttämään hiilineutraaleja kuormalavoja. Pauligin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki pakkaukset voidaan kierrättää ja ne valmistetaan uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista.

3. Oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa: Pauligin tavoitteena on olla oikeudenmukainen ja osallistava kumppani sekä työnantaja koko arvoketjussaan. Kaikki Pauligin kahvit hankitaan vastuulliseksi varmennetuista lähteistä, ja yhtiö aikoo laajentaa tätä työtä myös muihin raaka-aineisiin. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia riskialueilta tulevista raaka-aineista on peräisin vastuulliseksi varmennetuista lähteistä.

Lähde: Paulig 

Author: Saara Teirikko