Sorateiden pintojen sidosaineen pilotointia Lahdessa

Bang & Bonsomer toteuttaa yhdessä Peab Asfaltin ja Lahden kaupungin kanssa pilottitiehankkeen syksyn 2021 aikana. Bang & Bonsomer on tuonut markkinoille uuden ekologisen FIBRY MFC RC sideaineen, jolla voidaan sitoa sorateiden pintoja ympäristöystävällisellä tavalla.

Sideaineen raaka-aineena toimii sokerituotannon sivuvirta, joka on muuten teollisuudelle jätettä. Pilottihankkeessa käytetty sideaine sitoo soratien pienimpiä kiviainespartikkeleita yhteen. Lopputuloksena tavoitellaan normaaliin soratiehen verrattuna vähemmän pölyävä ja paremmin tiivistyvä soratiepinta. Hankkeen oletuksena on, että sideainetta käyttämällä saadaan perinteistä soratietä kestävämpi, helpommin huollettavampi ja ekologisempi soratie.

Lahden kaupunki halusi mukaan innovatiivisen menetelmän kokeiluun ja Peab Asfaltilla on Lahdessa valmiina pilotointiin tarvittava kalusto. Kiviainekset ja sideaine voidaan siis sekoittaa suoraan testikohteen vieressä, jolloin vältytään pitkiltä kuljetusmatkoilta ja siten testin toteuttamisessa säästetään energiaa.

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ja tämä pilottihanke tukee tulevaisuuden hiilineutraalimman ympäristön tavoitteita.

Lähde: Lahden kaupunki 

Author: Saara Kämppi