Salpaus on mukana Lahden seudun kuntakokeilussa – palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa koulutukseen liittyvissä kysymyksissä

Koulutuskeskus Salpaus on mukana Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa, johon kuuluvat Lahti, Hollola, Asikkala, Kärkölä ja Orimattila. Kuntakokeilussa osa TE-toimiston tehtävistä siirtyi kuntien tehtäväksi 1.3.2021– 30.6.2023. Kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Lahden seudulle luodaan kuntakokeilun aikana entistä tiiviimpi alueellinen verkosto, jossa asiakkaat, yritykset ja koulutuksen järjestäjät osallistuvat työllisyyden hoitoon yhdessä kuntien ja TE-toimistojen kanssa.

Yksi tärkeimmistä toimintatavoista kuntakokeilussa on henkilökohtainen ohjaus. Kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat saavat omavalmentajan, joka ohjaa asiakasta palvelupolulla eteenpäin kohti työnhakua ja työllistymistä.

Palveluohjaaja Tanja Sipilä ohjaa asiakkaita koulutusasioissa kerran viikossa Asikkalan työllisyyspalveluiden palvelupisteellä. Salpauksen palveluohjaaja Tanja Sipilä jalkautuu työllisyyden kuntakokeilun palvelupisteisiin niin, että jokaisessa kunnassa ja Lahden Palvelutorilla on viikoittain tarjolla koulutusohjausta. Sipilän lisäksi myös toinen Salpauksen palveluohjaaja antaa kuntakokeilun piiriin kuuluville ohjausta ja neuvontaa kaikissa koulutuksiin ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Kuntakokeilun ulkopuolelle kuuluvat hakijat ja koulutuksesta kiinnostuneet saavat ohjausta ja neuvontaa koulutukseen muun muassa Salpauksen Ohjauspiste Suunnassa, Ohjaamo Lahdessa ja Heinolassa Välittämössä.

Koulutuskeskus Salpaus tukee Lahden seudun kuntakokeilua Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen erityisavustuksella. Salpauksen Työllisyyden kuntakokeilut -hankkeen kautta toteutetaan mm. koulutusohjausta säännöllisenä lähipalveluna kuntien palvelupisteillä.

Lähde: Koulutuskeskus Salpaus 

Author: Saara Teirikko