Sä pystyt mihin vaan – Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen alkaa 23.2.

Tänä keväänä peruskoulunsa päättävien yhteishaku alkaa 23.2. Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun tai valmentavan koulutuksen päättäville nuorille sekä niille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä ammatillista koulutusta. Lukion päättävät hakevat opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Valtakunnallisessa yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen voi hakea 23.2.–23.3. kello 15.00 mennessä. Koulutukseen haetaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

Ammatillinen koulutus tarjoaa erinomaiset lähtökohdat työelämään ja myös jatko-opintoihin. Tärkeää on, että jokainen nuori löytää itselleen oman polun ja mieluisan opiskelupaikan. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelupolku suunnitellaan opiskelijan lähtökohtiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Työelämä ja ammatit ovat jatkuvassa muutoksessa, joten uravalinta usein tarkentuu opintojen aikana, kun ala ja mahdollisuudet tulevat tutuiksi. Ammattiosaajia tarvitaan aina.

Laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa myös oppivelvollisten oikeutta maksuttomaan toiseen asteen tutkintoon. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla.

Yhteishaussa on Salpauksessa tarjolla 25 perustutkintovaihtoehtoa erilaisiin ammatteihin. Lisäksi jatkuvan haun kautta voi hakea niihin tutkintoihin, jotka eivät ole yhteishaussa. Jokaisella ammatilliseen perustutkintoon valitulla on mahdollisuus ilmoittautua myös lukio-opintoihin ja suorittaa ylioppilastutkinto. Tällainen yhdistelmätutkinto vahvistaa esimerkiksi jatko-opintovalmiuksia. Tutkintoihimme voi myös yhdistää korkeakouluopintoja, yrittäjyysopintoja tai opintoja ulkomailla.

Salpauksessa on myös huippuunsa viritetty Urheiluamis, jossa voi yhdistää kilpaurheilun ja ammattiin opiskelun.

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Salpauksen hakutoimistoon tai Ohjauspiste Suuntaan. Ohjauspiste Suunnan opinto-ohjaajien kanssa voi keskustella koulutusvaihtoehdoista ja Suunnasta saa myös yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa koulutusvalintoihin ja hakeutumiseen. Ohjauspiste suunnan opot tavoittaa Salpaus.fi -sivuilla Opo-chatin kautta, sähköpostitse ja puhelimitse.

Lähde: Koulutuskeskus Salpaus 

Author: Saara Teirikko