Päijäthämäläisistä ammattikouluista syntyi yksi Suomen suurimmista ja edistyksellisimmistä ammatillisista oppilaitoksista – Koulutuskeskus Salpaus täyttää 25 vuotta

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja Koulutuskeskus Salpaus oppilaitoksena 20 vuotta. Näiden vuosien aikana ammatillisessa koulutuksessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia niin Päijät-Hämeessä kuin valtakunnallisestikin.

Koulutuskeskus Salpauksen juuret ovat vuonna 1996 syntyneessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymässä, johon kuului useita alueen ammatillisia oppilaitoksia. Vuonna 2001 syntyi Koulutuskeskus Salpaus, joka kokosi yhteen oppilaitokseen kuntayhtymän toisen asteen ammatillisen koulutuksen. – Ammatillinen koulutus on kehittynyt paljon viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana. Kuntayhtymän perustaminen 1996 oli iso muutos, josta lähtien ammatillista koulutusta on kehitetty Päijät-Hämeessä innovatiivisesti ja määrätietoisesti. 2000-luvulla Salpaus muotoutui vahvaksi, monialaiseksi, koko maakuntaa palvelevaksi ammatillisen koulutuksen tarjoajaksi. Salpaus on ollut edelläkävijä ja valtakunnan kärkeä monessa asiassa, kuten laadunhallinnassa, organisaation kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja pedagogisten ratkaisujen luomisessa. Näen, että myös ammatillisen koulutuksen arvostus on kasvanut, kuvailee Koulutuskeskus Salpauksessa rehtorina vuosina 2001–2013 toiminut opetusneuvos Marita Modenius.

Viimeisin merkittävä muutos oli valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen reformi ja sen myötä uusi ammatillisen koulutuksen laki, joka tuli voimaan vuonna 2018. Uudistus toi ammatilliseen koulutukseen aiempaa vahvemmin yksilölliset opintopolut ja tiivisti yhteistyötä työelämän kanssa entisestään. Sen jälkeen koronapandemia vauhditti digitaalisuuden hyödyntämistä ammatillisessa koulutuksessa ja lisäsi verkko-opetusta ja verkkokoulutuksia. – Työelämä kehittyy jatkuvasti ja työelämän tarpeet muuttuvat Päijät-Hämeessäkin. Meidän tehtävänämme on vastata näihin tarpeisiin, tarjota osaamista työelämälle ja olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uudistuminen on välillä haastavaa, mutta se tuo myös mahdollisuuksia kehittyä ja mennä eteenpäin. Salpaus on tänä päivänä vahva ja joustava. Tarjoamme päijäthämäläisille mahdollisuuden opiskella, kehittää osaamistaan ja löytää itselleen sopivan opiskelu- ja urapolun ja väylän työelämään. Juhlimme nyt iloisissa merkeissä 25-vuotiasta kuntayhtymää ja 20-vuotiasta Koulutuskeskus Salpausta, iloitsee rehtori Päivi Saarelainen.

Koulutuskeskus Salpauksessa on uudistettu oppimisympäristöjä vastaamaan nykyaikaisen ammatillisen koulutuksen ja työelämän tarpeita. Uudistetut tilat tukevat ja mahdollistavat henkilökohtaisten suunnitelmien mukaisia yksilöllisiä opintopolkuja, mutta samalla myös aivan uudenlaisia yhteistyömuotoja eri koulutusalojen opiskelijoiden ja henkilöstön kesken. – Olemme panostaneet vastuulliseen rakentamiseen ja tilojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Uudistetut tilat ovat muunneltavia ja kannustavat uudenlaiseen yhteistyöhön koulutusalojen ja henkilöstön kesken. Nykyaikaiseen ammatilliseen koulutukseen kuuluu tarkoituksenmukaisten, oppimista ja yhteisöllisyyttä tukevien oppimisympäristöjen lisäksi tiivis yhteistyö työelämän kanssa, kertoo toimitusjohtaja Martti Tokola.

Viimeisimpänä ovat valmistuneet peruskorjatut rakennukset Lahden keskustakampuksella, Pikku-Vesijärven lähellä vuonna 2020 Ståhlberginkatu 10:ssä ja tänä vuonna Svinhufvudinkatu 4:ssä ja Ståhlberginkatu 6:ssä. Muunneltaviin ja yhteisöllisyyteen kannustaviin tiloihin sijoittuvat laboratorioala, sosiaali- ja terveysala, välinehuoltoala, kasvatus- ja ohjausala, jalometalliala, verhoiluala, sisustusala, tarpeistonvalmistus, tekstiili- ja muotiala, sähkö- ja automaatioala sekä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus ja Pulssi-työpajakoulu. Vuonna 2018 valmistui myös moderni teknologiakampus Vipusenkadulle Lahteen. Lisäksi Salpauksella on hevosalan koulutusta Lahden Jokimaalla, monialainen kampus Heinolassa ja luonnonvara-alan kampus Asikkalassa.

Juhlavuosien kunniaksi julkaistaan myös alkuvuodesta 2022 Salpauksen historiikki, joka kuvaa kuntayhtymän kehitystä ja kokoaa yhteen erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutosta ja henkilöstön muistoja matkan varrelta.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!
Juhlimme 25-vuotisjuhlavuotta 28.9. kello 14 alkaen kaikille avoimessa verkkojuhlassa. Juhlassa kurkistamme Salpauksen historiaan sekä esittelemme haastatteluin ja videoin nykyistä toimintaamme sekä uusittuja oppimisympäristöjämme Lahden keskustakampuksella.

Linkin verkkojuhlaan julkaisemme tapahtumapäivänä sivuillamme www.salpaus.fi.

Lähde: Koulutuskeskus Salpaus 

 

Author: Saara Kämppi