Päijät-Hämeessä edistetään naisten kotoutumista: ”Äidin ja naisen kotoutuminen vaikuttaa positiivisesti koko perheeseen”

LAB-ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden Diakonialaitoksen yhteisessä Kotoa kotiin -hankkeessa edistetään Päijät-Hämeessä asuvien arabian-, kurdin-, darin- ja thaikielisten naisten kotoutumista.

Maahanmuuttajanaisilla on riski jäädä palvelujen ja kotoutumistoimien ulkopuolelle kielitaidottomuuden, koulutuksen puutteen, raskauden, yksinhuoltajuuden tai muiden syiden vuoksi. Kotoa kotiin -hankkeen ryhmätoimintaan on tähän mennessä osallistunut 35 maahanmuuttajanaista. Ryhmätoiminta vahvistaa naisten sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä positiivista mielenterveyttä. Lisäksi hankkeessa on perehdytetty noin 30 naista vapaaehtoisiksi vertaistukijoiksi kohderyhmän naisille. Mukana on sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisia. Hankkeen aikana naiset ovat päässeet jalkautumaan ja tutustumaan Lahteen sekä alueen monipuoliseen palvelutarjontaan.

Kotoa kotiin -hanketta vastaavalle maahanmuuttajanaisille suunnatulle toiminnalle on suuri tarve. Hankkeen tavoitteina ovat sosiaalinen osallistaminen, voimaannuttava kohtaaminen, kosketus suomen kieleen, ystävystyminen toisten naisten kanssa, arjen taitoihin ja tietoihin tutustuminen sekä jatkopolkujen luominen naisille. Jatkopoluilla tarkoitetaan konkreettisten tulevaisuuden suunnitelmien laatimista, kuten osallistumista koulutukseen, vapaaehtoistoimintaan tai työllistymismahdollisuuksien edistämistä. Hankkeen toiminnalla kannustetaan myös aktiiviseen vanhemmuuteen ja lasten koulunkäynnin tukemiseen.

Kotoa kotiin -hanketta rahoittaa EU:n sisäasioiden turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu 

Author: Saara Kämppi