Oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021, hakeutumisvelvoite voimaan jo 1.1.

Oppivelvollisuus laajenee vuoden 2021 aikana. Laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa, että oppivelvollisuus jatkuu, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto). Muutoksen myötä opiskelu toisella asteella tulee maksuttomaksi. Oppivelvollisuus ei vastaisuudessakaan merkitse niin sanottua koulupakkoa, vaan oppivelvollisuutta voi halutessaan suorittaa myös itsenäisesti asuinpaikasta riippumatta.

Oppivelvollisuuden laajennus alkaa koskea nuoria ikäluokka kerrallaan. Ensimmäisenä laajennus koskee ikäluokkaa, joka opiskelee 9. luokkaa keväällä 2021. Suurin osa heistä on syntynyt vuonna 2005.

Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvollisuus alkaa jo 1.1.2021. Hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa, että oppivelvollisen nuoren on haettava ennen 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Nykyisiä nivelvaiheen koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Myös kansanopistot tarjoavat oppivelvollisille sopivaa koulutusta. Oppivelvollinen voi hakea koulutukseen yhteishaun kautta tai muutoin. Jos hän ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes hän saa koulutuspaikan.

Nuoren huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden.

Perusopetuksen järjestäjällä, eli koululla, on vastuu ohjata, tukea ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista siihen asti, että nuori aloittaa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen. Jos oppivelvollinen nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä ohjaa häntä myös kevätlukukauden päätyttyä. Nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, vastuu ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista siirtyy nuoren asuinkunnalle.

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, uusi oppilaitos ohjaa ja tukee opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa.

Oppivelvollisuuden laajennuksesta usein kysyttyä Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla. 

Uusi oppivelvollisuuslaki. 

Lähde: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

Author: Saara Teirikko