Myllyn Paras ja Reponen Works “palkkasivat” yhteistyörobotit HAMKin kokeilun jälkeen

Lyhyet yhteistyörobottikokeilut tuottivat käytännön ratkaisuja yrityksiin. Reponen Works Oy ja Myllyn Paras Oy käyttävät nyt yhteistyössä HAMK Techin kanssa ideoituja yhteistyörobotteja.

Tutkimusyksikkö HAMK Tech tuotti vaativien sarjatuotanto -komponenttien valmistajalle Reponen Works Oy:lle pilottiratkaisun työstökoneen panostamiseen. Tätä ratkaisua Reponen Works Oy kehitti edelleen ja nyt heillä on käytössään yhteistyörobotti, joka hyödyntää panostustyössä 3D-näköä. Ratkaisusta tarkemmin Reposen videossa.

Myös Myllyn Paras Oy:lla on käytössä jatkojalostettu versio HAMK Techin pilotoimasta ratkaisusta, jossa yhteistyörobotti pakkaa tuotteita kuormalavoille. HAMK Techin henkilöstö myös koulutti Myllyn Parhaan työntekijöitä yhteistyörobotin käytössä.

Kokeilut tehtiin Y-robo -hankkeessa vuonna 2019. Keskeisenä tavoitteena oli löytää uusia sovelluskohteita robottien käytölle ja lisätä merkittävästi tietoutta robotiikan uusista sovellusmahdollisuuksista Hämeen alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa. Hankkeessa keskityttiin erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksiin kone-, tuotanto- sekä rakennusalalla. Kehitetyistä ratkaisuista voi lukea lisää blogikirjoituksesta (englanniksi).

Lähde: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 

Author: Saara Teirikko