Mukkulan koulun sisäilman terveellisyyttä varmistetaan mittauksin ja lisäkorjauksin

Korjaavien toimenpiteiden valmistelu on aloitettu. ​Kevään aikana on tarkistettu Mukkulan peruskoulun E-rakennuksen ja moduulirakennuksen eri osien ilmanvaihtoa sekä aiemmin toteutettujen käyttöä turvaavien tiivistyskorjausten toimivuutta.

Sisäilma-asiantuntija Jussi Hietala Lahden Tilakeskuksesta kertoo, että tarkistusten ja mittausten perustella ilmanvaihto toimii pääosin suunnitellusti. – Yksittäisiä puutteita kuitenkin havaittiin. Puutteet kohdistuivat ilmanvaihdon tasapainoisuuteen, sekoittuvuuteen sekä suuntauksiin.

Hietala jatkaa, että aiemmin toteutettujen käyttöä turvaavien toimenpiteiden seurantatutkimuksissa havaittiin puutteita E-rakennuksen rakenteiden ilmatiiveyttä parantavissa tiivistyskorjauksissa. Lisäksi rakenteissa havaittiin uusia tiivistystarpeita. Hietalan mukaan havaitut ilmanvaihtoon ja rakenteiden ilmatiiveyteen liittyvät puutteet voivat vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi. – Korjaavien toimenpiteiden valmistelu on aloitettu. Korjauksista ja aikataulusta tiedotetaan myöhemmin asioiden tarkentuessa. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa ja seuraa tilannetta.

Lähde: Lahden kaupunki

Author: Tuula Pohjola