Mikromuoveja hulevedestä keräävä Haavi-Heikki täytti odotukset – laitteen ideoinut lehtori Hannu Aaltonen iloitsee onnistuneesta koekäytöstä

Hartaasti rakennettu Haavi-Heikki pääsi ensimmäistä kertaa tositoimiin, kun se laskettiin koekäyttöön Länsi-Hennalan hulevesialtaaseen. Mikromuovia hulevesistä keräävän Haavi-Heikin ideoinut lehtori Hannu Aaltonen iloitsee onnistuneesta koekäytöstä yhdessä laitetta rakentamassa mukana olleen Kalle Pärssisen kanssa. – Koekäyttö täytti kaikki odotukset ja laite toimi juuri niin kuin olimme suunnitelleetkin, miehet iloitsevat. – Mikromuovipartikkeleita jäi lyhyessä koekäytössä kaikkiin suodattimiin. Eniten jäi suodattimiin 3–3,8 mm kokoisia partikkeleita. Myös pienempiä jäi huomattava määrä, isompia vähemmän, Aaltonen kertoo.

Mikromuovia syntyy muovijätteiden hajoamisesta ja lopulta päätyy vesistöihin useasta eri lähteestä. Haavi-Heikin laitteisto nappaa hulevesialtaasta mikromuovipartikkelit suodattimiinsa, jonka jälkeen puhdistettu vesi valuu takaisin altaaseen. Energianlähteenä Haavi-Heikki käyttää aurinkoa ja tuulta. – Tiedossani ei ole vastaavanlaista laitetta. Tämä ei tarvitse ulkopuolista energianlähdettä, sillä se toimii aurinko- ja tuulivoimalla. Se on helppo siirtää paikasta toiseen, Aaltonen kertoo.

Aaltonen näkee monia mahdollisuuksia Haavi-Heikin jatkokehittämiseen erilaisissa tilanteissa. – Laite voisi toimia myös maasta käsin, esimerkiksi peräkärrystä. Sen aurinkopaneeleita ja tuuligeneraattoria voi hyödyntää moneen tarkoitukseen, joten se sopisi vaikka kehitysmaissa käytettäväksi. – Seuraavaksi tarvitsemme yhteistyökumppanin, jonka kanssa tätä voisi lähteä viemään eteenpäin, hän jatkaa.

Haavi-Heikin kehittämisprojekti on Koulutuskeskus Salpaukselle yksi tapa toteuttaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta: Haavi-Heikin tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta, luonnon ja vesistöjen suojelua ja auttaa rakentamaan asukkaiden luontoyhteyttä. Laitteiston osat ovat kaikkien hankittavissa ja protovaiheen jälkeen Haavi-Heikin tekniset piirustukset tuodaan saataville, jotta laitteiston voi rakentaa missä päin maailmaa tahansa.

Haavi-Heikki-projektiin osallistuu monialaisesti Salpauksen opiskelijoita ja opettajia: sähkö- ja automaatio-, kone- ja tuotantotekniikka-, rakennus- ja logistiikka-alalta sekä teknisestä suunnittelusta. Mukana projektissa on ollut myös professori Heikki Setälä Helsingin yliopistosta. – Hän on antanut arvokkaita neuvoja vesistöihin, luontoon ja ympäristöön liittyvissä asioissa, Aaltonen kertoo.

Haavi-Heikin suunnitteluun ja toteuttamiseen ovat osallistuneet myös Lahden seudulla toimivat Hollolan seudun sähköautomatiikka HSA Oy ja Barock Oy. HSA on ollut mukana muun muassa sähkösuunnittelussa ja aurinkoenergiajärjestelmän toteutuksessa. Vedenpuhdistusjärjestelmiä toimittava Barock on vastannut suodatinlaitteiden eli pumpun ja laatikkosuodattimien suunnittelusta. Asennustarvikkeet on toimittanut Liukkosen Pultti. – Meillä on ollut Salpauksen kanssa yhteistyötä jo pitkään opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen kautta, joten yhteistyötä oli luontevaa tehdä myös tässä projektissa, kertoo HSA:n Pasi Salmela.

Lähde: Koulutuskeskus Salapaus 

 

Author: Saara Kämppi