Luonnontilaista metsämaata pihoille? Opiskelijat koostivat ainutlaatuisen kuntan hoito-oppaan

Luonnontilassa olevaa havupuumetsän pohjakasvillisuutta eli kunttaa voidaan siirtää ja asentaa siirtonurmen tavoin. Siitä on tullut viime vuosina vaihtoehto nurmikolle esimerkiksi omakotitalojen, mökkien, kaupunkien ja kerrostaloyhtiöiden ympäristöön.

Hämeen ammattikorkeakoulun Rakennettu ympäristö -koulutuksen hortonomiopiskelijat koostivat ”Kuntan ABC – apuna kestävän kunttaympäristön toteuttamiseksi” -hoito-oppaan yhteistyössä HAMK Design Factoryn kanssa, osana European Platform for Urban Greening -hanketta. Laajuudeltaan Kuntan ABC on ensimmäinen laatuaan eikä vastaavaa opasta löydy kaikille avoimesta lähteestä. Nyt tehty opas mahdollisesti julkaistaan myöhemmin kaikkien nähtäväksi, ja esimerkiksi Viherympäristöliitto ry on osoittanut mielenkiintoa opasta kohtaan.

Hoito-opas on tarkoitettu avuksi niin taloyhtiöille, kaupungeille, kunnille kuin muillekin kiinnostuneille. Kuntan ABC luo läpinäkyvyyttä kuntan kokonaisketjulle aina nostosta ja käytöstä ympäristövaikutuksiin asti.

Kuntan eli metsänpohjamaton luonnollisuus sekä helppohoitoisuus kiehtookin monia. Haasteena kuntan istutuksessa on mm. oikean kunttamaan valinta sekä kuntan selviytyminen ensimmäisestä vuodesta, jotta se ei kuivu ja kuole asennuksen jälkeen. Kuntan nostaminen on myös luvanvaraista työtä, jota ohjaa määritellyt laatuvaatimukset. Jotta kuntan voi määritellä kestäväksi sekä ekologiseksi materiaaliksi, on otettava huomioon monia nostamiseen, kuljetukseen, asennukseen ja hoitoon liittyviä seikkoja.

Opetuksen näkökulmasta aidot yhteistyöprojektit tuovat sekä opiskelijoille että opettajille uutta näkemystä ja osaamista, samalla kytkien koulutuksen myös tehokkaasti verkostojen toimintaan.

European Platform for Urban Greening -hankkeen tavoitteena on monipuolistaa kaupunkien viherympäristöjä sekä parantaa ympäristön tilaa huomioiden ulkonäön ja toiminnallisuuden lisäksi mm. ilmanlaadun parantaminen, ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja hulevesien hoito.

Lähde: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 

Author: Saara Teirikko