Lahti kutsuu luonnon mukaan päätöksentekoon – videoyhteys tuo metsän ympäristöpääkaupungin etäpalavereihin

Kesäkuusta alkaen Lahden kaupungin työntekijät voivat kutsua luonnon osallistujaksi Teams-kokouksiinsa: lähiluontoon on sijoitettu kaksi kameraa, jotka kuvaavat metsä- ja järvimaisemaa reaaliaikaisesti. Kaupungin kehittämällä Lahti Green Screen -palvelulla halutaan testata luonnon mukanaolon vaikutusta työpäiviin. – Tutkimusten perusteella luonnossa oleskelu parantaa mielialaa ja vähentää ahdistuneisuutta, apeutta ja kielteisiä tuntemuksia. Luonnossa oleskelu myös auttaa tarkkaavaisuuden palautumisessa; se parantaa keskittymiskykyä, muistia sekä kykyä suorittaa haastavia tehtäviä, kommentoi Helsingin yliopiston akatemiatutkija Riikka Puhakka Lahden yliopistokampukselta.

Palvelu on Lahden kaupungin työntekijöiden käytössä, ja lisäksi luonto saa paikan kaupungin johtoryhmän kokouksissa. Luontoyhteydellä on tutkitusti vaikutus päätöksentekoon: luonnossa säännöllisesti aikaa viettävä tekee todennäköisemmin ympäristön kannalta kestäviä valintoja.*

Euroopan ympäristöpääkaupunkina Lahti investoi merkittävästi ympäristöön ja luontoarvoihin, mikä näkyy muun muassa kunnianhimoisissa suojelutavoitteissa, lähiluontoa vaalivissa kaavoituspäätöksissä, vesistöjen ja soiden kunnostamis- ja ennallistamishankkeissa sekä jatkuvan kasvatuksen periaatteen soveltamisessa kaupungin omistamissa metsissä.

Lahtelainen luonto on nähty etäyhteyden välityksellä myös ympäristöpääkaupunkivuoden tapahtumissa. Ensimmäisenä luonto pääsi mukaan osallistumaan European Dialogue for Sustainable Cities -paneelikeskustelusarjaan, jossa jakson aiheena oli vesi. Keskustelusarjan viides jakso nähtiin samalla viikolla kuin käynnissä on EU:n vihreä viikko.

Luontokamera on toteutettu yhteistyössä palkitun lahtelaislähtöisen luontodokumenttiohjaajan Petteri Saarion kanssa. Luontokamera on paikoillaan lokakuun loppuun asti, joten palvelun käyttäjät voivat nauttia vuodenaikojen vaihtumisesta.

Vauramo kertoo, että idea Lahti Green Screen -palvelusta syntyi, kun lahtelaiset suunnittelivat teemavuoden aktiviteetteja omilla etätyöpisteillään. Etätöiden muuttuessa pysyväksi osaksi työelämää Lahdessa toivotaan, että luonnon palaverikutsun kaltaiset, hyvinvointia vaalivat ratkaisut tulisivat osaksi ruudun ääressä vietettyjä työpäiviä.

Katso, kun luonto osallistuu kokoukseen (kampanjasivu) 

Lähde: Lahden Kaupunki 

Author: Saara Kämppi