Lahti Energian ja Lahti Aquan kiertotaloushanke: Puhdistetun jäteveden lämpö hyötykäyttöön

Lahti Aqua ja Lahti Energia ovat solmineet sopimuksen jäteveden lämmön hyötykäytöstä. Lämpöä otetaan talteen Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettavalla lämpöpumppulaitoksella. Laitoksen rakennuttaa Lahti Energia, joka vastaa myös sen toiminnasta. – Lämpöpumppulaitos on investointi energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen. Hanke vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa sekä lisää muun kuin polttamalla tuotetun kaukolämmön määrää Lahdessa, iloitsee Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Ali-Juhakkalan laitos on ensimmäinen Lahti Energian suoraan tekemä lämpöpumppuinvestointi. Se on merkittävä avaus matkalla kohti keskitettyä, älykästä lämmön talteenottoa, jossa tarkastellaan kaupunki-infraa kokonaisuutena. – Jätevedenpuhdistamoilla biologinen puhdistusprosessi vaatii tietyn lämpötilan toimiakseen. Lämmön talteenotto puhdistusprosessin jälkeisestä puhdistetusta jätevedestä on ainoa oikea ja kustannustehokkain paikka lämmön hyödyntämiseen, kertoo Lahti Aqua toimitusjohtaja Jouni Lillman.

Laitoksesta saadaan vuosittain talteen 16,9 gigawattituntia lämpöä. Lämmön määrä vastaa tuhannen omakotitalon vuotuista energiantarvetta.

Lahti Energian ja Lahti Aquan yhteishanke vähentää hiilidioksidipäästöjä 1 700 tonnia vuodessa. Uusi lämmön tuotantotapa vähentää maakaasun käyttöä lähes 10 gigawattitunnilla vuodessa ja biopolttoaineita kaksinkertaisella määrällä.

Hankkeelle saadaan ympäristöministeriön investointitukea. Laitoksen on määrä valmistua syksyllä 2022.

Lähde: Lahden kaupunki 

 

Author: Saara Kämppi