Lahti avaa uuden palvelun EU:n Green Deal liiketoiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin

Lahden kaupunki ja konsulttiyritys Korkia pilotoivat yritysten kanssa palvelua, joka auttaa hyödyntämään Green Dealin tarjoamia vihreän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksia.  Palvelumalli ja sen pilotointi tukee Lahden kaupunkistrategian ja ympäristöpääkaupunkivuoden tavoitteiden toteutumista.  EU:n Green Deal on Euroopan komission kasvustrategia, jonka tavoitteena on kestävä talous ja hiilineutraali Eurooppa vuonna 2050.

Uudella kasvuohjelmalla markkinoille ohjataan miljardeja euroja rahoitusta kestäviin investointeihin ja kehityshankkeisiin sekä uudistetaan toimintaympäristöjä. Suomalaiset pk-yritykset ovat perinteisesti olleet muiden jäsenmaiden yrityksiä heikompia hyödyntämään EU:n kehitys- ja rahoitusmahdollisuuksia. Green Deal -ohjelma tuo myös kansalliselle tasolle toimintaympäristömuutoksia, joihin suomalaisten yritysten ja toimialojen on hyvä varautua ajoissa. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin mukaan on tärkeää saada uudesta ohjelmasta suomalaisille pk-yrityksille riittävästi rahaa liiketoiminnan kehittämiseen sekä tukea uusien kestävän kehityksen kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen.

Suomen Green Deal Office -palvelua pilotoidaan alkuvuodesta 2021. – Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, ja haluamme nostaa Lahden alueen merkittäväksi vihreän liiketoiminnan innovaatiokeskittymäksi. Tämän pilottihankkeen myötä rakennamme Lahden alueelle entistä vahvempaa yritysten palveluverkostoa ja olemme askeleen lähempänä tavoitteenamme olevaa Suomen parasta yrityspalvelua, kommentoi Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Korkia Consulting -yhtiön johtajan Martti Malmivirran mukaan palvelukokonaisuus koostuu avoimesta tietopalvelualustasta, joka tuo Green Dealiin liittyvän tiedon ymmärrettävässä muodossa yritysten saataville, yhteisöllisistä sähköisistä keskustelualustoista, sekä liiketoiminnan kehitys- ja rahoituspalveluista, jotka toimivat ”avaimet käteen” -periaatteella. Suomen Green Deal Office -palvelua pilotoidaan alkuvuodesta 2021 Lahden aloittaessa vuotensa Euroopan ympäristöpääkaupunkina, minkä jälkeen se laajenee valtakunnalliseksi avoimeksi palveluksi.

 

Lähde: Lahden kaupunki

Author: Tuula Pohjola