Lahtelaisten äänestettäväksi 58 osallistuvan budjetoinnin asukasideaa

Lahden kaupungin osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe keräsi keväällä yhteensä huikeat 713 lahtelaisten hankeideaa. Kaupungin asiantuntijat ovat kesän aikana arvioineet ideat ja jatkoon valikoitui 58. Lahtelaisten toiveissa nousevat esiin mm. uimarantojen, ulkoilureittien ja puistojen kehittäminen. Asukasideoihin voi nyt tutustua kaupungin verkkosivuilla lahti.fi/osbu.

Äänestettävät ideat on jaettu eteläiselle, itäiselle ja pohjoiselle alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Kullekin alueelle on varattu 25 000 euron budjetti, jonka puitteissa kaupunki toteuttaa äänestyksessä menestyneet ideat vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhteensä asukkaiden ideoiden toteuttamiseen on varattu 100 000 euroa.

Ideoita voi äänestää 28.8.-9.9. välisenä aikana. Äänestyksessä ei ole ikärajaa ja jokaisella lahtelaisella on mahdollisuus osallistua. Verkkosivuilla tapahtuvan äänestämisen lisäksi äänensä voi antaa myös ei-sähköisesti Palvelutorilla sekä Lahden kirjastoissa.

Lahtelaiset päättävät, kaupunki toteuttaa!

Lähde: Lahden kaupunki 

Author: Saara Kämppi