Lahden asunto- ja maapoliittista ohjelmaa laaditaan

Lahden tavoitteena on olla hyvä paikka asua ja elää sekä tehdä työtä ja perustaa yrityksiä. Ympäristökaupunkina Lahti haluaa kasvaa kestävästi. Näitä asioita käsitellään valmisteilla olevassa asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa.

Kaupungin asunto- ja maapolitiikalla yhdessä kaavoituksen kanssa vaikutetaan maankäyttöön, rakentamiseen ja tonttimarkkinoihin eli siihen, mihin ja miten kaupungin kasvu suuntautuu. Kaupungin asuntopolitiikan tehtävänä on huolehtia siitä, että kaupunkiin rakennetaan kysyntää ja tarpeita vastaavasti uusia asuntoja ja että asuntomarkkinat ovat tasapainoiset. Asuntopolitiikalla varmistetaan myös, että tarjolla on riittävästi kohtuuhintaisia ja esteettömiä asumisen vaihtoehtoja. Väestön ikääntyminen tuo myös omat haasteensa: ikääntyneille soveltuvaa asumista tulee olla tarjolla enenevissä määrin.

Kaupungin asuntoasiainkoordinaattori Helene Vanninen kertoo, että asuinalueiden eriytymisen kysymykset ovat nykyään yhä enemmän asuntopolitiikan keskiössä. – Tutkimusten mukaan haitallinen eriytymiskehitys vaikuttaa laajasti sekä asuinalueiden vetovoimaan että siellä asuvien ihmisten arkeen. Asuntopolitiikka on yksi tekijä siinä kokonaisuudessa, millä voidaan osaltaan ennaltaehkäistä ja korjata jo alkanutta negatiivista kehitystä.

Maapoliittisessa ohjelmassa käsitellään periaatteita, joita kaupunki käyttää maanhankinnassa ja -luovutuksessa sekä yksityisen maan kaavoituksessa ja rakentamisen edistämisessä. Maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kaupungin maankäyttöpolitiikan. Onnistuneella maapolitiikalla luodaan edellytykset monipuoliselle asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiselle ja toteutetaan asunto-ohjelman tavoitteita.

Jatka lukemista täältä Lahden kaupunki 

Lähde: Lahden kaupunki 

 

Author: Saara Teirikko