LAB-ammattikorkeakouluun tuli syksyn yhteishaussa yli 11 000 hakemusta

Korkeakoulujen syksyn 2021 yhteishaku päättyi keskiviikkona 15.9. LAB-ammattikorkeakouluun tuli ensitietojen mukaan yli 11 000 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli lähes 4 000. Haettavana oli 853 opiskelupaikkaa Lahden ja Lappeenrannan kampuksille sekä verkko-opintoihin.

Syksyn yhteishaussa LAB-ammattikorkeakoulussa oli haettavana 19 suomenkielistä AMK-koulutusta sosiaali- ja terveysalalta, muotoilusta, tekniikasta ja liiketaloudesta sekä kaksi englanninkielistä liiketalouden AMK-koulutusta. Lisäksi haussa oli kolme YAMK-koulutusta sosiaali- ja terveysalalta sekä liiketaloudesta.

Suosituimpia olivat verkkopainotteiset ja kokonaan verkossa suoritettavat AMK-tutkinnot. Jopa puolet haussa olleista koulutuksista on mahdollista suorittaa esimerkiksi työn ohessa monimuoto- tai verkko-opintoina. Tavoitelluin koulutus oli kokonaan verkossa suoritettava sosionomitutkinto, johon tuli 1 344 hakemusta. Toiseksi eniten hakijoita kiinnosti liiketalouden ja logistiikan verkossa suoritettava koulutus, joka keräsi 1 100 hakemusta. Lisäksi verkkopainotteisessa ensihoitajakoulutuksessa yhtä aloituspaikkaa havitteli peräti 12 ensisijaista hakijaa.

LABiin tulleiden hakemusten määrä kasvoi viime vuoden syksyn 2020 yhteishaun tuloksiin verrattuna lähes 7 prosenttia. ”Olemme panostaneet joustaviin verkkopainotteisiin tai kokonaan verkossa toteutettaviin tutkintoihin. Syksyn yhteishaun upeista tuloksista päätellen niille on selkeä tarve”, kommentoi LABin koulutuksesta vastaava vararehtori Merja Heino.

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu 

Author: Saara Kämppi