LAB-ammattikorkeakoulussa tekeillä toimenpideohjelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi

LAB-ammattikorkeakoulun tavoite on olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi LAB laatii Climate Action Plan -toimenpideohjelman.

LAB edistää kestävyyttä ja vastuullisuutta koulutuksessa, TKI-toiminnassa sekä sidosryhmäyhteistyössä ja toimintavoissa kampusten arjessa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilinegatiivinen korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä ovat LAB strategisia valintoja. Ensin pyritään saavuttamaan hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä.

Kestävyyttä on edistettävä, koska ihmiskunnan toiminta ylittää maapallon kantokyvyn ja siten uhkaa omaa ja tulevien sukupolvien tulevaisuutta. Yhteiskunnallinen muutos parempaan saadaan aikaan osaamisella.

LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena on uudistaa työelämää paremmaksi kouluttamalla vastuullisesti ajattelevia osaajia, jotka soveltavat kestävän kehityksen periaatteita omalla alallaan. Kestävyyttä ja vastuullisuutta vahvistetaan osana ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n valtakunnallista Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa sekä nojaten Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Agenda 2030:n. Tietoa LABin vastuullisesta toiminnasta sekä kestävää kehitystä edistävästä työstä on tarjolla LABin verkkosivuilla julkaistussa sisältökokonaisuudessa.

Kestävyys ja vastuullisuus ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulun vahvuusalueissa: kiertotalous, design, innovaatiot ja hyvinvointi. Ne näkyvät koulutussisältöjen sekä tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) teemoissa. Lisäksi LABin kestäviä toimintatapoja ovat vastuullisuuden huomioiminen yhtenä sijoitustoiminnan ja hankinnan valintakriteerinä, pyrkimys energia- ja tilatehokkuuteen sekä kannustaminen ympäristövastuulliseen liikematkustamiseen.

Hiilinegatiivisuustavoitteensa LAB pyrkii saavuttamaan hyödyntäen LUT-korkeakoulujen konsernin osaamista hiilijalanjäljen laskemisessa sekä Climate Action Plan -toimenpideohjelman laatimisessa. LABin hiilijalanjälki lasketaan maailmalla yleisesti käytetyn Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaisesti. Tällä hetkellä LABin merkittävimmät päästölähteet hiilijalanjäljessä ovat kodin ja kampusten väliset matkat, liikematkustaminen, ruokapalvelut ja LABin omistamien kiinteistöjen lämmitys.

Lue lisää LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuilta: lab.fi/kestavakehitys

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu 

Author: Saara Teirikko