LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa palvelumuotoilukoulutusta julkiselle sektorille

Lahden kaupungin yrityksille suunnattuja palveluja ja toimintamalleja palvelumuotoilun keinoin sujuvoittanut LAB-ammattikorkeakoulun City as a Service -hanke on päättymässä. Yksi hankkeen onnistuneimmista kokeiluista oli kaupungin henkilöstölle järjestetty palvelumuotoilukoulutus. Julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutus löytyy jatkossa myös LABin Muotoiluinstituutin täydennyskoulutustarjonnasta.

Korkeakouluyhteistyöllä kehitettiin erityisesti Lahden alueen tapahtumien, maankäytön ja rakentamisen lupa-asiointia sekä niihin liittyviä prosesseja, löydettävyyttä ja asiakaspalvelua. LABin Muotoiluinstituutin ja Lahden kaupungin yhdessä toteuttaman ja Päijät-Hämeen liiton rahoittaman hankkeen aikana syntyi konkreettisia esimerkkejä ja yhteiskehittämisen toimintatapoja, joita on mahdollista hyödyntää myös jatkossa.

Julkisen sektorin palvelumuotoilun tehtävä on parantaa kaupunkikokemusta. City as a Service -hankkeessa nähtiin tarve Lahden kaupungin henkilöstön palvelumuotoiluosaamisen kasvattamiselle. Tähän vastattiin järjestämällä korkeakoulutasoinen julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutus, jonka avulla kaupungin työntekijät pystyvät sujuvoittamaan oman yksikkönsä toimintaa. Positiivisten kokemusten siivittämänä vastaava koulutus löytyy ensi keväästä 2022 lähtien LABin Muotoiluinstituutin täydennyskoulutustarjonnasta. Koulutus laajentaa ymmärrystä käyttäjälähtöisen suunnittelun ja muotoilun merkityksestä kaupunkien kehittämisessä.

”Koulutus on suunnattu kaupungin virkamiehille – niin johtoportaalle kuin asiakasrajapinnassa työskenteleville. Se sopii myös kaupunkikehittämisen parissa työskenteleville asiantuntijoille tai muotoilijoille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan julkisen sektorin ja kaupunkimuotoilun parissa”, sanoo projektipäällikkö Kati Kumpulainen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Hankkeessa tuotettiin myös kattava artikkelikokoelma, joka kertoo muotoilun ja palvelumuotoilun merkityksestä kaupunkien sekä julkisten palvelujen kehittämisessä. Konkreettisten esimerkkien ja käytännön tekemisen kautta aihetta monin tavoin käsittelevä kokonaisuus on tarkoitettu inspiroimaan Lahden kaupungin lisäksi myös muita julkisorganisaatioita kehittämään omia asiakaspalvelumallejaan. Julkaisu on luettavissa täällä.

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu

Author: Riikka Pasanen