LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolista apua yrittäjille

LAB-ammattikorkeakoulu haluaa tiivistää yhteistyötä eteläkarjalaisten yritysjärjestöjen sekä kauppakamarin kanssa. ”LAB tarjoaa yrityksille runsaasti erilaisia palveluita, joita yritykset voivat hyödyntää. Esimerkiksi Business Mill -yrityshautomo tarjoaa maksuttomia asiantuntijapalveluita, opiskelijat voivat tehdä yrityksille projekteja tai harjoittelujaksoja ja kampuksilla on tarjolla monialaisia testaus- ja laboratoriopalveluita”, LAB-ammattikorkeakoulun vararehtori Henri Karppinen summaa.

LAB-ammattikorkeakoulu teetti eteläkarjalaisille yrityksille kyselyn yrityksiä kiinnostavista palveluista ja LABin palveluiden tunnettavuudesta. Vastausten perusteella eniten kiinnostusta herättävät opiskelijatyöt, eli esimerkiksi opiskelijan yritykselle tekemä opinnäytetyö tai muu projektityö tai opiskelijaharjoittelu. Myös markkinoinnin, myynnin ja palvelutoiminnan kehittäminen ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja soveltaminen nousivat vastauksissa kärkisijoille.

Kyselyyn vastasi kaiken kokoisia yrityksiä jokaisesta Etelä-Karjalan kunnasta. Vastaajista 70 prosenttia oli tietoisia LABin tarjoamista yrityspalveluista ja 28 prosenttia oli jo tehnyt jonkinlaista yritysyhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

”LABin yrityksille tarjoamien palveluiden ehdottomana vahvuutena on tilannetaju: tarjotaan sitä, mistä yrityksissä kulloinkin on kysyntää”, Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen toteaa. Hän kertoo ilahduttavan suuren joukon kauppakamarin yrityksistä jo käyttävän LABin palveluita, mutta rohkaisee yhä useampia olemaan yhteydessä oppilaitoksen edustajiin, ja pitämään kynnyksen LABin suuntaan matalana.

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu

Author: Saara Teirikko