Kysely: Mitä luontoalueet merkitsevät lahtelaiselle?

Lahtelaiset pääsevät antamaan kommenttejaan luontoalueiden käytöstä sekä niihin liittyvistä arvoista ja kokemuksista. Kyselyyn pääsee vastaamaan juhannukseen asti.

Luonnosta saatavista hyvinvointivaikutuksista ymmärretään jatkuvasti enemmän ja siksi myös mahdollisuuksia luontokosketukseen ja kaupunkiluonnon monipuolistumiseen halutaan edistää. Luonnossa oleskelun ja siellä liikkumisen tiedetään vahvistavan fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä tuovan helpotusta tyypillisiin stressin oireisiin madaltamalla pulssia ja verenpainetta.

Kyselyn avulla pyritään ymmärtämään paremmin lähtökohtia luontoalueiden käytölle ja toisaalta siitä, minkälaisia arvoja ja kokemuksia Lahden luontoalueisiin tällä hetkellä liittyy. Lisäksi kyselyllä saadaan pohjatietoa siitä, minkälaista potentiaalia luontopohjaisilla ratkaisuilla on kaupunkilaisten näkökulmasta edistää hyvinvointia tukevaa kaupunkikehitystä.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään luontoalueiden suunnittelun sekä yleisemmin kaupunkikehityksen pohjana, kun erilaisia toimenpiteitä suunnitellaan. Lahden kaupunki kehittää lähivuosina esimerkiksi Kintterön terveysmetsäkonseptia, jossa kaupunki hyödyntää kyselyn tuloksia. – Luonnon terveyshyötyjen tulisi olla kaikille helposti saavutettavissa ja osana joka päiväistä elämää. Haluamme saada käsityksen Lahden luontoalueiden merkityksestä lahtelaisille, jotta voisimme paremmin mahdollistaa positiivisten luontokontaktien toteutumista lahtelaisten arjessa, toteaa projektipäällikkö Maria Suomela.

Kyselyssä kysytään esimerkiksi, kuinka usein ja missä muodossa tyypillisesti luontoalueilla vieraillaan. Lisäksi tietoa kerätään tekijöistä, jotka houkuttelevat luontoon ja toisaalta toimivat esteenä luotoalueille lähtemiselle. – Tällaisilla tiedoilla voimme pyrkiä lisäämään niitä elementtejä, jotka tukevat suosituimpia liikkumismuotoja ja toisaalta lisäävät luontoalueiden houkuttelevuutta.

Luonto voi edistää hyvin erilasia kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Terveyden edistämisen ja ylläpitämisen lisäksi luontoympäristöjen myönteisiä vaikutuksia kunnan sosiokulttuurisiin ja taloudellisiin hyötyihin on osoitettu Suomessa ja muualla maailmassa.

Kysely toteutetaan osana EU Horisontti 2020 -rahoitteista GoGreenRoutes -projektia. Projektin tavoitteena on edistää kaupunkilaisten positiivista luontoyhteyttä ja luontopohjaisten ratkaisuiden parempaa hyödyntämistä osana hyvinvointia tukevaa kaupunkikehitystä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/2DC73B8BCB77FC92

Lähde: Lahden kaupunki

Author: Saara Kämppi