Kysely asukkaiden hyvinvoinnista ja koetusta turvallisuuden tunteesta

Lahden kaupunki kerää hyvinvointi- ja turvallisuustyönsä tueksi tietoa asukkaidensa hyvinvoinnista ja koetusta turvallisuudentunteesta.

Tietoa hyödynnetään neljän vuoden välein tehtävän hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimisessa, millä ohjataan kaupungin hyvinvointipolitiikkaa. Siinä kuvataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kunnan taloussuunnittelua.

Kysely toimii pohjana myös Lahden asuntopoliittisen ohjelman päivitystyössä ja asuinalueiden kehittämisessä. Kysely on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa lähiöohjelmaa vuosille 2020-2022. Turvallisuusosiosta laaditaan lisäski AMK -opinnäytetyö.

Verkkokysely on auki kolme viikkoa 9.11. saakka: https://webropol.com/s/hyvinvointijaturvallisuuskysely2020. Myös paperilomakkeella vastaaminen onnistuu. Paperilomakkeita on saatavilla Palvelutorin Lahti-Pisteellä, minne täytetyn lomakkeen voi myös jättää.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan kolme 20 euron lahjakorttia Lahden Seudun liikenteen matkakorttien lataamiseen ja kaksi 10 kerran lippupakettia Lahden uimahalleihin.

Lähde: Lahden kaupunki 

Author: Saara Teirikko