Koulutuskeskus Salpauksessa käynnistyi verkkopainotteinen lähihoitajan koulutus – koulutus avaa uusia mahdollisuuksia opiskella lähihoitajaksi

Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet tänä syksynä verkkopainotteisessa lähihoitajakoulutuksessa Salpauksessa. Koulutuksen sisältö on samanlainen kuin tavanomaisesti suoritettavassa lähihoitajan tutkinnossa, mutta opiskelu tapahtuu pääosin verkossa. Koulutukseen kuuluu myös lähipäiviä oppilaitoksessa ja työpaikalla oppimista tavallisen lähihoitajakoulutuksen tapaan. – Lähihoitajan opintoihin kuuluvia teoriaopintoja voi opiskella hyvin verkossa. Verkkopainotteisessa opiskelussa on viikossa kaksi yhteistä opiskelupäivää. Yhteisten verkko-opiskelupäivien välillä opiskelijat työskentelevät itsenäisesti tai pienryhmissä verkon välityksellä, kertoo digitaaliseen opetukseen perehtynyt sosiaali- ja terveysalan lehtori Hanna Lokka.

Nurmijärvellä asuva Pia Haili löysi Salpauksen verkkopainotteisen lähihoitajakoulutuksen Salpauksen verkkosivuilta ja innostui hakemaan mukaan. Verkkototeutus sopii aiemmin yrittäjänä työskennelleen Hailin elämäntilanteeseen. – Tämä sopii minulle nyt, kun kotona on pieni lapsi. Aiemmin tein yrittäjänä pitkiä työpäiviä, mutta nyt haluan uuden ammatin ihmisläheisessä työssä ja siihen tämä ala ja opiskelumuoto sopivat hyvin, Haili kertoo.

Verkossa opiskelu on tuntunut Hailista luontevalta. – Verkko-opiskelu sopii minulle hirveän hyvin. Se on haastava opiskelumuoto, jossa täytyy olla itse aktiivinen ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää. Opiskelutyyli sopii kuitenkin minulle.

Halli on kiinnostunut myös sosionomin opinnoista, joita voi tehdä osana lähihoitajaopintoja Salpauksen ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä niin kutsuttuina MOTARI-opintoina. – Asioihin kannattaa suhtautua avoimin mielin. Verkko-opiskelu voi sopia joillekin paremminkin kuin perinteinen opiskelu. Ryhmässämme syntyy paljon keskustelua ja saan todella paljon yhteisten päivien keskusteluista, hän jatkaa.

Verkkopainotteisessakin opiskelussa lähihoitajaksi opiskelevilla on kaksi lähipäivää kuukaudessa ja työpaikalla oppimista saman verran kuin muissakin toteutusmuodoissa. – Verkkopainotteisessa opiskelussa on samat vaatimukset kuin muillakin lähihoitajaopiskelijoilla. Lähipäivien aikana opiskelijat harjoittelevat hoitotyötä ja kädentaitoja, kuten injektioiden antamista ja katetrointia, Lokka kertoo.

Opettajat Hanna Kivinen-Inkinen ja Pia Wilska ovat opettaneet verkkopainotteisen koulutuksen ensimmäistä tutkinnon osaa, joka käsittelee kasvun ja osallisuuden edistämistä. – Verkkopainotteinen opetus on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Olemme käsitelleet muun muassa kohtaamista ja ammatillista vuorovaikusta, lähihoitajan eettisiä periaatteita, alan lainsäädäntöä ja toimintaperiaatteita. Verkko-opettaminen on ollut erittäin innostavaa ja olemme opetelleet opiskelijoiden kanssa kaikki yhdessä uusia asioita, opettajat kertovat.

Salpauksessa halutaan tarjota opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet löytää mieleinen ammatti ja itselle sopiva tapa opiskella. – Haluamme tarjota erilaisia mahdollisuuksia suorittaa lähihoitajan tutkinto, joten kehitimme mahdollisuuden opiskella lähihoitajaksi myös verkossa, kertoo opetusalapäällikkö Irina Oksanen. – Koulutuksessa aloitti opiskelijoita laajalta alueelta. Esimerkiksi aikuisopiskelijalle verkkototeutus voi sopiva tapa opiskella. Se voi helpottaa esimerkiksi työn ja perheen yhdistämistä opiskeluun, Lokka kertoo.

Salpauksessa on käynnissä useita hankkeita, joissa kehitetään digitaalista opetusta. Lisäksi osa opettajista toimii digimentoreina, jotka ovat apuna muille opettajille digiasioissa, kuten verkossa tapahtuvan opiskelun mahdollisuuksissa ja vuorovaikutteisissa menetelmissä. – Kehitämme jatkuvasti digitaalista opetusta. Verkkototeutukset ovat siitä vain yksi osa, kertoo lehtori Hanna Lokka.

Lähde: Koulutuskeskus Salpaus 

 

Author: Saara Kämppi