Koulutus: Reksiturva – Turvallisuuskulttuurin johtaminen oppilaitoksessa

Suosittu Reksiturva käynnistyy jälleen syksyllä

Turvallisuuskulttuurin mittarina voidaan pitää oppilaitoksen henkilökunnan aktiivista suhdetta turvallisuuden ylläpitämiseen. Tähän liittyy turvallisuuden ymmärtäminen dynaamisena ja kaikkia koulun toimijoita koskevana.
Koulutus tarkastelee oppilaitosten turvallisuuskulttuurin johtamista design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan perustuvan johtamisen ja kehittämisen sekä jaetun osallistavan johtamisen kautta. Turvallisuuskulttuurin ylläpitäjinä ovat siten mukana koulun työyhteisön ja oppilaiden ohella oppilaiden huoltajat ja koulujen ulkopuoliset sidosryhmät.

Koulutuksen luennot, yksilö- ja vertaistyöskentely sekä uusien toimintamallien pilotointi kahden asiantuntijaohjaajan avulla antaa välineitä turvallisuuskulttuurin johtamiseen ja vakiinnuttamiseen koulussasi.

Sisältö
Koulutus rakentuu webinaareista, ohjatusta etäopetuksesta sekä yksilö- ja tiimikohtaisesta ohjauksesta. Lähipäivinä esitellään turvallisuusjohtamisen malleja eri kouluista.

Osallistujat toteuttavat itsenäisesti tai pienryhmissä turvallisuusjohtamisen kehittämistehtävän omissa kouluissaan ja jotka esitellään loppuseminaarissa. Jokaisena lähipäivänä järjestetään kehittämishankkeen klinikka.

Ohjelma
Koulutuksessa on kahdeksan lähipäivää. Ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen ovat klo 9-15, muut päivät ovat klo 9-12.
Kehittämistehtävässä vertaistukea hyödyntävää ryhmäohjausta on 3 kertaa à 1 -2 tuntia. Tarvittaessa myös yksilöohjausta.

Oppilaitosturvallisuus ja sen johtaminen
19.11.2021 klo 9-15

Psykososiaalinen turvallisuus ja design suuntautuneen pedagogiikan malli
9.-10.12.2021 klo 9-12

Turvallisuus – ja kriisiviestinnän johtaminen
16.-17.2.2022 klo 9-12

Turvallisuus ainedidaktiikassa ja opetussuunnitelmassa
10.-11.3.2022 klo 9-12

Päätösseminaari
28.4.2022 klo 9-15

Kouluttajat ja asiantuntijat
Kouluttajina toimivat mm.

tutkijatohtori KT Raisa Ahtiainen, Helsingin yliopisto
professori Eila Lindfors, Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos
professori Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto
yliopistonlehtori KT Henriikka Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto
Lisäksi mukana on asiantuntijoita mm. Keskusrikospoliisista (huolta aiheuttavat henkilöt).

Kehittämistehtävän ohjaajina toimivat turvallisuusalan asiantuntija-ohjaajat erikoistutkija KT Brita Somerkoski sekä KT Matti Waitinen Turun yliopistosta.

Kohderyhmä
Oppilaitosten (yleissivistävä koulu, ml. aikuisten perusopetus ja lukio, vapaa sivistystyö) rehtorit, apulaisrehtorit ja johtajat.

Lähde: Tampereen yliopisto

Author: Tuula Pohjola