Korona-aika on vaikuttanut veden kulutukseen pääkaupunkiseudulla

Veden kulutuksen painopiste on muuttunut korona-aikana Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toiminta-alueella Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla. Osassa kiinteistöjä veden kulutus on noussut ja osassa vähentynyt. Laskutustietomme kertovat, että esimerkiksi toimistorakennuksissa vedenkäyttö on vähentynyt, kun ihmiset ovat olleet etätöissä. Etätöiden vuoksi vedenkäyttö taas on vastaavasti kasvanut asuinrakennuksissa.

Kokonaiskulutuksessa ei ole havaittu merkittävää muutosta. HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilla talousvettä on tuotettu entiseen tapaan, mutta tuotannossa on näkynyt selvästi kulutuksen rytmin muuttuminen. Normaalisti arkisin veden käytössä on ollut kaksi selvää huippua: aamuisin kello 7–9 ja iltaisin kello 20–22. Poikkeusoloissa arkiviikot ovat muistuttaneet koulujen loma-aikoja, kuten talvilomaa ja syyslomaa, jolloin kulutus jakaantuu tasaisemmin koko päivälle. Erityisesti aamun kulutushuippu on ollut aiempaa pienempi.

Veden käyttömaksut laskutetaan arviolaskulla vuosiarvion mukaan. Arviolaskut perustuvat veden aikaisempaan kulutukseen, jonka painopisteet ovat muuttuneet korona-aikana. Veden vuosikulutusarvio lasketaan HSY:lle ilmoitettujen vesimittarilukemien ja aiemman vedenkulutuksen perusteella. Vesimittarilukeman ilmoittaminen on sitä tärkeämpää mitä suurempi veden kulutuksen muutos on kiinteistöllä ollut. – Tasaamme veden käyttömaksut tasauslaskulla. Muutos vesilaskussa saattaa olla merkittävä, jos veden kulutus kiinteistössä on muuttunut, Tiina Määttä kertoo.

Arviolaskutus on mahdollista saada täsmällisemmäksi ilmoittamalla vesimittarilukema esimerkiksi kuukausittain. Samalla kiinteistön tulee huolehdittua vedenkulutuksen seurannasta. Seuranta auttaa pysymään selvillä mahdollisista kiinteistön sisäisistä vesijohtovuodoista, joita ei välttämättä havaita muutoin kuin seuraamalla vesimittarilukemia.

HSY:llä on laskutusasiakkaita yhteensä noin 80 000, ja se tuottaa kunnallista vesihuoltoa yli miljoonalle asukkaalle pääkaupunkiseudulla.

Lähde: HSY 

Author: Saara Teirikko