Kolmas tulevaisuus kehittää lukiolaisten työelämävalmiuksia

Kolmas tulevaisuus on kahdeksan lukion yhteinen työelämätaitoihin ja työelämäyhteistyöhön keskittyvä hanke. Tavoitteena on kehittää lukio-opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä lukion opetusta ja ohjausta niin, että lukiolaisille voitaisiin tarjota enemmän työelämäyhteistyötä ja -käytänteitä. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama ja projektipäällikkönä toimii Virve Turunen Koulutuskuntayhtymä Tavastiasta. Hankkeessa mukana olevat lukiot ovat:
– Hämeenlinnan lyseon lukio, Kaurialan lukio, Parolan lukio ja Lammin lukio
– Riihimäen kaupunki, Riihimäen lukio ja aikuislukio
– Salon kaupunki, Salon lukio
– Someron kaupunki, Someron lukio
– Porvoon kaupunki, Linnankosken lukio

Hankkeen tavoitteena on kehittää lukioiden paikallista työelämäyhteistyötä, yrittäjyystaitoja, työelämätaitoja, sekä opettajien työelämäpedagogisia valmiuksia. Eli tehdä paikallista elinkeinoelämää tutuksi opettajille sekä rakentaa vuoropuhelua opettajien ja yritysten välillä. Tarkoituksena on saada työelämän muutoksista ja työelämätaitojen tarpeista enemmän materiaalia opetukseen sekä valmentaa opiskelijoita tulevaan työelämään ja mahdolliseen yrittäjyyteen.

Itsensä työllistäminen lisääntyy tulevaisuudessa ja yksinyrittäjien määrä kasvaa. Niinpä osaamisen kehittäminen ja päivittäminen korostuvat entisestään jatkossa. Yrittäjyys tulevaisuuden työmaailmassa on mahdollisuus. Nämä teemat ovat olleet hankkeessa vahvasti läsnä, ja hankkeen myötä opiskelijoiden on ollut mahdollista osallistua muun muassa virtuaaliselle yritysvierailulle. Hankkeessa on myös käsitelty nuorten erityispiirteitä kuluttajina, kuluttajan oikeuksia ja vastuita sekä kestävää kuluttajuutta. Nuoria ohjataan siihen, miten ottaa omat raha-asiat haltuun.

Yhtenä teemana on ollut tukea nuoria työnhaussa ja ohjeistaa työhakutaidoissa. Opiskelijat ovat saaneet neuvoja työnhaun eri vaiheisiin, tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työelämän vaatimuksista. Työelämätaitojen osalta on harjoiteltu omien vahvuuksien tunnistamista ja itsetuntemusta.

Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta koulutuksen tavoitteena on ollut saada nuoret innostumaan voimallisemmin oman elämänsä rakentamisesta. Ajatuksena on ollut antaa opettajille tietoa ja materiaalia yrittäjämäisen pedagogiikan luomiseen työelämälähtöisesti. Yrittäjämäinen pedagogiikka antaa tulokulman yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittamiseen koulussa ja opiskelujen aikana. Sen tavoitteena on synnyttää oppijassa motivaatio ja intohimo itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. OpeTET on ollut yhtenä mahdollisuutena opettajan tutustumiseen käytännön työelämään.

Hankkeessa toteutuneet ja hyviksi tai edelleen kehitettäviksi todetut toimenpiteet kootaan hankkeen päättyessä Talous ja nuoret (TAT) ja Nuori Yrittäjyys ry:n ylläpitämälle tralla.fi-sivustolle. Tralla.fi kokoaa yrittäjyyskasvatusmateriaalia valtakunnallisesti yhteen.

Hankkeen lopputapahtuma, Kolmas tulevaisuus – Aika matka! -työelämäfestarit järjestettiin virtuaalisena huhtikuun lopussa, ja osallistujia tapahtumassa oli reilu 1000. Festareihin oli sisältöä tekemässä myös HAMK:in opiskelijoita hyvinvoinnin, liiketalouden ja konetekniikan alalta.

Lähde: Koulutuskuntayhtymä Tavastia 

Author: Saara Teirikko