Kerrosviljellyt ”premium-kasvit” tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle

HAMKissa tutkitaan kerrosviljelyn tuomia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun yrittäjille. Sisäviljelytuotannossa voidaan tähdätä ”premium-kasveihin”, mikä nostaa raaka-aineen hintaa ja tarjoaa innovatiivisille viljelijöille merkittävän tulonlähteen perinteisen viljelyn ohelle. Kerrosviljely on tilaasäästävä viljelymuoto, jossa hyödynnetään uusia tuotantoteknologioita esimerkiksi kaupunkiviljelyssä. Toisaalta maaseudun toimijat kaipaavat perusliiketoimintansa tueksi uusia, toimintaa tukevia ja kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti kasvukauden ulkopuolelle.

Hämeen ammattikorkeakoulu edistää omalta osaltaan maaseudun elinvoiman ja elinkeinomahdollisuuksien lisäämistä ja laajentamista käynnistämällä ArvoLiike – Uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle -hankkeen. Hankkeessa tutkitaan, miten arvokkaita ja alihyödynnettyjä kasveja voidaan hyödyntää periurbaanin alueen elinkeinomahdollisuuksien laajentamisessa ja kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on selvittää energia- ja tilatehokkuuden kannalta optimaalisia viljelyratkaisuja, kartoittaa kerrosviljelyyn soveltuvat arvokasvit ja niitä hyödyntävät teollisuudenalat sekä tuoda alan toimijoita yhteen. Malliesimerkkien avulla kartoitetaan tuotantoketjun rakenne tilalta tuotteeksi, mukaan lukien prosessointi ja tuotekehitys.

Lisäksi ArvoLiike-hankkeessa selvitetään biomassan kokonaishyödyntämistä ilmastoviisaasti ja kartoitetaan jäännösmateriaalin hyödyntämismahdollisuudet esimerkiksi rehuna. Näiden pohjalta yrittäjille tuotetaan teknistä ja europohjaista tietoa kerrosviljelyteknologian hyödyntämismahdollisuuksista. ArvoLiike-hankkeen on rahoittanut Hämeen ELY-keskus ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2020 – 31.12.2021.

 

Lähde: HAMK

 

Author: Tiia Tuomisto